97
% επιτυχία
9 χρόνια, 12864 ενήλικες σπουδαστές

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ διαδικτυακά μαθήματα LOWER για ενήλικες με συγχρονη διδασκαλία.

 • 2 μήνες μαθήματα με σύγχρονη διδασκαλία με καθηγητές με ΖΟΟΜ, 2 δίωρα την εβδομάδα.
 • Ατομικά και ομαδικά μαθήματα με τηλεδιάσκεψη με ΖΟΟΜ
 • Μόνο στο mlc!!! ΔΩΡΕΑΝ 12 μήνες πρόσβαση στην ασύγχρονη βιβλιοθήκη του κέντρου με όλα τα μαθήματα (100+ video μαθήματα), βιβλία & υλικό.
 • ‘Αμεση έναρξη μαθημάτων
 • Ευέλικτο στην παρακολούθηση (αλλάζετε μέρα και ώρα με εφαρμογή μέχρι και 48 ώρες πριν το μάθημα).
 • Επιλογή για προετοιμασία για τα LTE ή TOEIC, μόνο με πολλαπλή επιλογή (χωρίς έκθεση και προφορικά).
 • Δωρεάν παράταση προγράμματος για 1 μήνα.

Δείτε το video για τον οδηγό LOWER από την Ria G & την Dimi E

posts ig fb 2022 (5)

Lower LTE 2 μήνες 175€

Έναρξη κάθε εβδομάδα
Το τέλειο πρόγραμμα με ατομικά και ομαδικά μαθήματα με τηλεδιάσκεψη
Απίστευτη Προσφορά!! 250€ μαθήματα & εξέταστρα
Το μοναδικό LOWER με εξετάσεις κάθε μέρα και πιστοποιητικό σε 3 μέρες

ΜΕΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • 5 ατομικές διαδικτυακές συναντήσεις, live με καθηγητή
 • 32 ώρες webinars live με καθηγητή, με ΖΟΟΜ (για εξάσκηση, κάλυψη κενών και επανάληψη γραμματικής & λεξιλογίου)
 • Ευελιξία παρακολούθησης και αναπλήρωση
 • Δωρεάν online βιβλιοθήκη με πλούσιο υλικό και βιβλιογραφία
 • Δωρεάν ασύγχρονη πλατφόρμα με όλα τα μαθήματα
 • Ξεκινάτε με επαναλήψεις και κάλυψη κενών. Συνεχίζετε με την ύλη του LOWER και τα τεστ τον δεύτερο μήνα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σπουδαστή

 • τεστ εξάσκησης κάθε εβδομάδα
 • 10 τεστ προόδου & προσομοίωσης
 • εργασίες κάθε εβδομάδα & διόρθωμα
 • αξιολόγηση επίδοσης από τον προσωπικό καθηγητή

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 175€ (από 200€)

 • Προεξόφληση πριν την έναρξη μαθημάτων

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ 2 ΔΟΣΕΙΣ

 • Συνολικό ποσό 200€
 • Ποσό δόσης 100€
 • Πληρωμή πριν την έναρξη μαθημάτων και μετά από 1 μήνα

Πληρωμή με e-banking

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 250€ (από 300€)

 • Μαθήματα
 • Webinars
 • Εξέταστρα
 • Υλικό
 • Προεξόφληση πριν την έναρξη μαθημάτων

Πληρωμή με e-banking

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ για εργασία & σπουδές, Ελλάδα & εξωτερικό. Δεν χρειάζεται ανανέωση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ σε δημόσιο και ΑΣΕΠ ως LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2)

Η συμμετοχή στην εξέταση απαιτεί σκορ 60+ στο τεστ κατάταξης του κέντρου.

 1. Η εξέταση περιέχει 2 μέρη: Reading – Listening, με πολλαπλή επιλογή.
 2. 56 ερωτήσεις σε 1.5 ώρα εξέτασης.
 3. Για να περάσετε την εξέταση πρέπει να πιάσετε 60% (συμψηφισμός στα 2 μέρη)
 4. Εξετάσεις κάθε μέρα online.
 5. Αποτελέσματα σε 2-3 μέρες και αποστολη e-certificate στο email σας. Αποστολή έντυπου πιστοποιητικού σε 1 εβδομάδα.
 6. Εξέταστρα 119€ (από 145€) προσφορά για mlc students
 7. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ

 • ΕΝΑΡΞΗ κάθε εβδομάδα
 • Εξεταστικές κάθε μέρα 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ – τις κανονίζετε εσείς με τον προσωπικό καθηγητή σας μέσω ΖΟΟΜ!!!

Webinar Α-Grammar

Παρακολουθείτε 1 την εβδομάδα από τα παρακάτω.

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00-19:00
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00-21:00
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00-21:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 18:00-19:00
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-11:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00-17:00
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-11:00

Webinar Β-Vocabulary

Παρακολουθείτε την εβδομάδα από τα παρακάτω.

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00-20:00
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00-22:00
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 21:00-22:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 19:00-20:00
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-12:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 17:00-18:00
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00-12:00

Webinar LOWER – παρακολουθείτε 1 από τα παρακάτω

 • ΤΡΙΤΗ 10:00-12:00
 • ΤΡΙΤΗ 18:00-20:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00-18:00

*παρακολουθείτε το ίδιο webinars όσες φορές θέλετε την ίδια εβδομάδα χωρίς χρέωση

ΔΩΡΕΑΝ όλη ή ασύγχρονη πλατφόρμα με υλικό και video lessons μέχρι Αύγουστο 2023.

posts ig fb 2022 (4)

Lower TOEIC 2 μήνες 175€

Ενάρξεις κάθε εβδομάδα
Το τέλειο πρόγραμμα με ατομικά και ομαδικά διαδικτυακά μαθήματα

ΜΕΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • 5 ατομικές διαδικτυακές συναντήσεις, live με καθηγητή
 • 32 ώρες webinars live με καθηγητή, με ΖΟΟΜ (για εξάσκηση, κάλυψη κενών και επανάληψη γραμματικής & λεξιλογίου)
 • Ευελιξία παρακολούθησης και αναπλήρωση
 • Δωρεάν online βιβλιοθήκη με πλούσιο υλικό και βιβλιογραφία
 • Δωρεάν ασύγχρονη πλατφόρμα με όλα τα μαθήματα
 • Ξεκινάτε με επαναλήψεις και κάλυψη κενών. Συνεχίζετε με την ύλη του LOWER και τα τεστ τον δεύτερο μήνα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σπουδαστή

 • τεστ εξάσκησης κάθε εβδομάδα
 • 10 τεστ προόδου & προσομοίωσης
 • εργασίες κάθε εβδομάδα & διόρθωμα
 • αξιολόγηση επίδοσης από τον προσωπικό καθηγητή

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 175€ (από 200€)

 • Προεξόφληση πριν την έναρξη μαθημάτων

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ 2 ΔΟΣΕΙΣ

 • Συνολικό ποσό 200€
 • Ποσό δόσης 100€
 • Πληρωμή πριν την έναρξη μαθημάτων και μετά από 1 μήνα

Πληρωμή με e-banking

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ για εργασία & σπουδές, Ελλάδα & εξωτερικό. Δεν χρειάζεται ανανέωση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ σε δημόσιο και  ΑΣΕΠ ως TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτεί σκορ 60+ στο τεστ κατάταξης του κέντρου.

 1. Η εξέταση περιέχει 2 μέρη: Reading – Listening, με πολλαπλή επιλογή.
 2. 200 ερωτήσεις σε 2 ώρες εξέτασης.
 3. Για να περάσετε την εξέταση πρέπει να πιάσετε 50% (συμψηφισμός στα 2 μέρη)
 4. Εξετάσεις κάθε εβδομάδα δια ζώσης.
 5. Αποτελέσματα σε 10-12 μέρες. Αποστολή έντυπου πιστοποιητικού σε 1 εβδομάδα.
 6. Εξέταστρα 150€
 7. ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 • ΕΝΑΡΞΗ κάθε εβδομάδα
 • Εξεταστικές κάθε μέρα 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ – τις κανονίζετε εσείς με τον προσωπικό καθηγητή σας μέσω ΖΟΟΜ!!!

Webinar Α-Grammar

Παρακολουθείτε 1 την εβδομάδα από τα παρακάτω.

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00-19:00
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00-21:00
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00-21:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 18:00-19:00
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-11:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00-17:00
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-11:00

Webinar Β-Vocabulary

Παρακολουθείτε την εβδομάδα από τα παρακάτω.

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00-20:00
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00-22:00
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 21:00-22:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 19:00-20:00
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-12:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 17:00-18:00
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00-12:00

Webinar LOWER – παρακολουθείτε 1 από τα παρακάτω

 • ΤΡΙΤΗ 10:00-12:00
 • ΤΡΙΤΗ 18:00-20:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00-18:00

*παρακολουθείτε το ίδιο webinars όσες φορές θέλετε την ίδια εβδομάδα χωρίς χρέωση

ΔΩΡΕΑΝ όλη ή ασύγχρονη πλατφόρμα με υλικό και video lessons μέχρι Αύγουστο 2023.

Πήρε το Lower με την πρώτη

Μεγάλη ικανοποίηση και επιτυχία για το Lower !
Ευχαριστώ για την ευκαιρία, που έχει σίγουρο αποτέλεσμα

Σεπτέμβριος 2021

placement test online 2021
+Εάν χρειάζομαι 1 μήνα πρόγραμμα;
+Πως γίνεται το webinar με καθηγητή;
Το κάθε μάθημα διαρκεί 1 ώρα. Γίνεται παρουσίαση με θεωρία και παραδείγματα. Μετά ακολουθεί εξάσκηση των σπουδαστών σε ασκήσεις με χρόνο για την καλύτερη εμπέδωση της θεωρίας. Ο καθηγητής καθοδηγεί, διορθώνει κατά την διάρκεια των ασκήσεων. Αναλύονται οι τεχνικές και όλες οι στρατηγικές εξέτασης, για όλα τα μέρη της εξέτασης. Δίνονται συμβουλές για τις παγίδες σε κάθε εξέταση και τι πρέπει να προσέχει ο υποψήφιος.
+Πως ξεκινάω το πρόγραμμα;
Ξεκινάτε με ατομική συνάντηση με τον καθηγητή και με webinars για επανάληψη, κάλυψη κενών σε γραμματική και λεξιλόγιο σε επίπεδο Β1 (μέτριο). Επίσης, κάνετε και γραμματική και λεξιλόγιο σε επίπεδο Β2 (καλό επίπεδο – Lower) για καλύτερη εμπέδωση της γλώσσας.

Τον επόμενο μήνα θα συνεχίσετε με τα ίδια webinars και με webinars για την προετοιμασία για Lower, με τεστ και ανάλυση εξετάσεων. Θα κάνετε και τεστ προσομοίωσης για την καλύτερη διαχείριση της εξέτασης.

+Τα Webinar που βοηθάνε;
Τα webinars σας γλιτώνουν την μελέτη σας σε γραμματική και λεξιλόγιο (από την εμπεριά μας με σπουδαστές, 2 ώρες webinar την εβδομάδα σας γλιτώνουν από 6-7 ώρες μελέτης προσωπικής). Είναι ΔΙΑΛΕΞΗ από καθηγητή, σε πραγματικό χρόνο, και βοηθάει να καταλάβετε καλύτερα την ύλη. Ο καθηγητής κάνει στοχευμένες παρουσιάσεις, με προβλήματα, με ερωτήσεις που τις απαντά στην διάρκεια του webinar, δίνει χρόνο για μικρή μελέτη, και μετά τις απαντήσεις.

Εκτός από γραμματική και λεξιλόγιο, υπάρχουν και τα webinars Lower, με επανάληψη της εβδομαδιαίας ύλης αλλά και προηγούμενης. Για επανάληψη, εμπέδωση και γρήγορη μελέτη.

Μπορείτε να το ανοίξετε και απλά να παρακολουθείτε, να κάνετε και ασκήσεις παράλληλα, και μελετάτε “παθητικά” τα Αγγλικά.

Το υλικό και τα μαθήματα είναι όλα διαθέσιμα στην βιβλιοθήκη του κέντρου, με σύντομες παρουσιάσεις για αναφορά και όλες τις απαντήσεις (για να τα βλέπετε όποτε θέλετε μόνοι σας.

+Αναπλήρωση
Το κάθε webinar ειναι αυτόνομο, με αυτοτελή θέματα.

Η αυτονομία βοηθάει να αναπληρώσετε κάποιο μάθημα ένα το χάσετε.

Τέλος, μπορείτε να σταματήσετε για 1 εβδομάδα, χωρίς να χάσετε την σειρά στα webinars, αφού το αναπληρώνετε αργότερα, ή παρακολουθείτε το αντίστοιχo webinar.

+Μπορώ να αλλάξω μέρα και ώρα;
Η αυτονομία στα webinar προσφέρει την δυνατότητα αλλαγής μέρας και ώρας.

Το ίδιο webinar γίνεται αρκετές φορές την εβδομάδα, καθημερινές ή Σάββατο και Κυριακή, και αλλάζετε μέρα και ώρα οπως σας βολεύει (πρωί, απόγευμα ή βράδι) χωρίς να χάσετε τίποτα από τα webinars. Γίνεται από εφαρμογή, εύκολα και μέχρι και 48 ώρες πριν το μάθημα.

+Πως θα ξέρω ότι είμαι έτοιμος να δώσω;

 • 10 συνολικά τεστ (πριν-κατά την διάρκεια σπουδών-μετά το τέλος των μαθημάτων και πριν δώσετε εξετάσεις)
 • Αξιολόγηση κάθε εβδομάδα στην τάξη από καθηγητές
 • Αξιολόγηση κάθε εβδομάδα με τεστ στο σπίτι
 • Πρόοδος μηνιαία από καθηγητές
 • Εβδομαδιαία email για βοήθεια στην μελέτη
 • Εβδομαδιαίο διόρθωμα σε εργασίες από τον προσωπικό σας tutor
 • Mock Exams πριν την τελική σας εξέταση

+Εάν δεν είμαι έτοιμος, μπορώ να δώσω αργότερα;
Βεβαίως, θα το δούμε από τα τεστ και την πρόοδο. Γίνεται παράταση για 1 μήνα δωρεάν.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Πρελορέντζου Μαρία-Γαρυφαλιά

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Πάρα πολύ ευχαριστημένη! Μέσα σε 2 μήνες κατάφερα να πάρω το ECPE !
  Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!
  Σας ευχαριστώ πολύ!

  Απρίλιος 2022

  Αργύρη Θεοδώρα

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τον εξεταζόμενο.
  Οργανωμένα προγράμματα.
  Σίγουρη επιτυχία!
  Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και η επιτυχία ήρθε με την πρώτη προσπάθεια.

  Μάρτιος 2022

  Βασιλείου Στέφανος & Βαρελη Λαμπρινή

  Πήραν το Proficiency με την πρώτη

  Άψογη εξυπηρέτηση, πολύ καλοί οι καθηγητές και καλή οργάνωση! Σε 2 μήνες όντως το πήρα, ευχαριστώ !

  Επιτυχία σε 2 μήνες. Πραγματικά αξίζει. Οι καθηγήτριες εξαιρετικές και όλο το προσωπικό ευγενικό και εξυπηρετικό.

  Μάρτιος 2022

  Τσατσαλίδη Κωνσταντίνα

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Μονο με 2 μηνες μαθημάτων και η επιτυχία ήταν δεδομένη στο mlc!!🥳

  Φεβρουάριος 2022

  Κανάκη Ευαγγελία

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Ποιος να το πίστευε ότι σε δυο μήνες θα είχα το Proficiency στα χέρια μου ! Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του MLC Athens 🥳🥳👏👏

  Φεβρουάριος 2022

  Μπατάλας Μάριος

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  όλα τέλεια το πήρα σε 2 μήνες! άψογη εξυπηρέτηση

  Ιάνουαριος 2022

  Τζοβάρα Μαριάννα

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Ναι, σε δύο μήνες πήρα το C2, όπως μου είπαν από το mlc!!!
  Με την τέλεια οργάνωση των μαθημάτων τους και την άψογη εξυπηρέτηση του γραφείου τους είχαμε αυτό το αποτέλεσμα!
  Ευχαριστώ mlc Athens!!!
  Και… ποτέ δεν είναι !αργά να κυνηγάμε τους στόχους μας!!!!

  Ιάνουαριος 2022

  X