97
% επιτυχία
9 χρόνια, 12864 ενήλικες σπουδαστές
+Τι είναι τα Webinars

 • Τα Webinars είναι live διαλέξεις από καθηγητές. Συμπληρώνουν τα μαθήματα σε όλα τα προγράμματα του κέντρου και ειναι δωρεάν για κάθε σπουδαστή που παρακολουθεί μαθήματα σε τάξεις με ΖΟΟΜ στο κέντρο.
 • Γίνονται σε πραγματικό χρόνο, και βοηθάνε τον σπουδαστή να ενίσχυση την γλώσσα, να καλύψει κενά, να κάνει επανάληψη και κάνει την μελέτη με καθηγητή αντί μόνος του.
 • Εχουν αποδειχθεί πάρα πολύ αποτελεσματικά με τους ενήλικες σπουδαστές μας, καθώς τους έχουν βοηθήσει να βελτιώσουν την γλώσσα, και κυρίως να γλιτώνουν χρόνο από μελέτη. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα κανονίζει μόνος του ο σπουδαστής, όπως θέλει και όσες φορές θέλει.
 • Eίναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους σπουδαστές του κέντρου. Ανοίγουν αμέσως με την εγγραφή στο πρόγραμμα. Διαρκούν για 6 μήνες.

ΔΙΑΦΟΡΑ ανάμεσα σε Live ΜΑΘΗΜΑ & Live WEBINAR

+Πως γίνονται

 • Tα webinars γίνονται όλα με καθηγητές σε τάξεις online live (σε ζωντανό χρόνο). Το μάθημα υπάρχει σε ασύγχρονη πλατφόρμα για μελέτη από τον σπουδαστή (όταν ο ίδιος θέλει να μελετήσει ή να δει σημειώσεις). Δεν υπάρχει συμμετοχή από σπουδαστές.
 • Ο καθηγητής παρουσιάζει γραμματική, εξηγεί λεξιλόγιο, τονίζει τα σημαντικά σημεία, τα λάθη, κάνει παρατηρήσεις για προσοχή, αφήνει ελάχιστα λεπτά για ασκήσεις και μετά δίνει απαντήσεις με επεξήγηση, κ.α.
 • Στα webinars Proficiency, Lower, Advanced γίνεται περίληψη όλης της εβδομάδας (επανάληψη) και σε προηγούμενα μαθήματα. Ιδανικό για επανάληψη & κάλυψη κενών.

+Ενάρξεις
Κάθε εβδομάδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Τα Webinars Proficiency απευθύνονται στους σπουδαστές στις τάξεις Proficiency.
 • Καλύπτουν γραμματική, λεξιλόγιο για κάλυψη κενών, επανάληψη και εμπέδωση της ύλης.
 • Καλύπτουν την ύλη που διδάσκεται στα μαθήματα για επανάληψη, περίληψη ή για όποιον έχασε το μάθημα.

ΥΛΗ

H ύλη καλύπτει όλα τα παρακάτω:

 • Webinars Grammar
 • Webinars Vocabulary
 • Webinars Reading-Listening Proficiency
 • Webinars Writing-Speaking* Proficiency
 • Mock Exams (Τεστ Προσομοίωσης)
 • Tests
 • Ανάλυση της εξέτασης με exam strategies & exam tips
 • Speaking* Tests

*μόνο για τα Proficiency που έχουν Writing & Speaking

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 • 67 ώρες συνολικά
 • διάρκεια συνδρομής 6 μήνες
 • ενεργοποιούνται με την εγγραφή σας σε πρόγραμμα
 • ξεκινάτε να τα παρακολουθείτε πριν την έναρξη μαθημάτων για επανάληψη και κάλυψη κενών
 • τα παρακολουθείτε κατά την διάρκεια προγράμματος για ενίσχυση και επανάληψη
 • μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και μετά το τέλος του προγράμματος για εξάσκηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • To κάθε webinar έχει διάρκεια 1 ή 2 ώρες.
 • Προσφέρονται από Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί 10-12, απόγευμα 18-20 ή βράδι 20-22.
 • Προσφέρονται Σάββατο & Κυριακή 10-12, 12-14, 14-16 ή 16-18.
 • Αλλάζετε μέρα και ώρα παρακολούθησης.
 • Παρακολουθείτε το ίδιο webinar όσες φορές θέλετε κατά την διάρκεια της συνδρομής σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Τα Webinars LOWER απευθύνονται στους σπουδαστές στις τάξεις LOWER.
 • Καλύπτουν γραμματική, λεξιλόγιο για κάλυψη κενών, επανάληψη και εμπέδωση της ύλης.
 • Καλύπτουν την ύλη που διδάσκεται στα μαθήματα για επανάληψη, περίληψη ή για όποιον έχασε το μάθημα.

ΥΛΗ

H ύλη καλύπτει όλα τα παρακάτω:

 • Webinars Grammar
 • Webinars Vocabulary
 • Webinars Reading-Listening LOWER
 • Mock Exams (Τεστ Προσομοίωσης)
 • Tests
 • Ανάλυση της εξέτασης με exam strategies & exam tips

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 • 67 ώρες συνολικά
 • διάρκεια συνδρομής 6 μήνες
 • ενεργοποιούνται με την εγγραφή σας σε πρόγραμμα
 • ξεκινάτε να τα παρακολουθείτε πριν την έναρξη μαθημάτων για επανάληψη και κάλυψη κενών
 • τα παρακολουθείτε κατά την διάρκεια προγράμματος για ενίσχυση και επανάληψη
 • μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και μετά το τέλος του προγράμματος για εξάσκηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • To κάθε webinar έχει διάρκεια 1 ή 2 ώρες.
 • Προσφέρονται από Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί 10-12, απόγευμα 18-20 ή βράδι 20-22.
 • Προσφέρονται Σάββατο & Κυριακή 10-12, 12-14, 14-16 ή 16-18.
 • Αλλάζετε μέρα και ώρα παρακολούθησης.
 • Παρακολουθείτε το ίδιο webinar όσες φορές θέλετε κατά την διάρκεια της συνδρομής σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Τα Webinars ADVANCED απευθύνονται στους σπουδαστές στις τάξεις ADVANCED.
 • Καλύπτουν γραμματική, λεξιλόγιο για κάλυψη κενών, επανάληψη και εμπέδωση της ύλης.
 • Καλύπτουν την ύλη που διδάσκεται στα μαθήματα για επανάληψη, περίληψη ή για όποιον έχασε το μάθημα.

ΥΛΗ

H ύλη καλύπτει όλα τα παρακάτω:

 • Webinars Grammar
 • Webinars Vocabulary
 • Webinars Reading-Listening ADVANCED
 • Mock Exams (Τεστ Προσομοίωσης)
 • Tests
 • Ανάλυση της εξέτασης με exam strategies & exam tips

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 • 67 ώρες συνολικά
 • διάρκεια συνδρομής 6 μήνες
 • ενεργοποιούνται με την εγγραφή σας σε πρόγραμμα
 • ξεκινάτε να τα παρακολουθείτε πριν την έναρξη μαθημάτων για επανάληψη και κάλυψη κενών
 • τα παρακολουθείτε κατά την διάρκεια προγράμματος για ενίσχυση και επανάληψη
 • μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και μετά το τέλος του προγράμματος για εξάσκηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • To κάθε webinar έχει διάρκεια 1 ή 2 ώρες.
 • Προσφέρονται από Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί 10-12, απόγευμα 18-20 ή βράδι 20-22.
 • Προσφέρονται Σάββατο & Κυριακή 10-12, 12-14, 14-16 ή 16-18.
 • Αλλάζετε μέρα και ώρα παρακολούθησης.
 • Παρακολουθείτε το ίδιο webinar όσες φορές θέλετε κατά την διάρκεια της συνδρομής σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Τα Grammar Webinars βοηθάνε στην κάλυψη κενών, επανάληψη και εμπέδωση γραμματικής.
 • Γλιτώνουν χρόνο από την μελέτη του σπουδαστή και είναι πιο στοχευμένα.
 • Αντί να μελετάτε μόνοι σας, παρακολουθείτε τον καθηγητή και γλιτώνετε χρόνο από την μελέτη σας, και κερδίζετε στο αποτέλεσαμα και σε χρόνο. Και χωρίς κούραση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 • 6 μήνες
 • 30 ώρες
 • 3 διαφορετικά επίπεδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Καθημερινές πρωί, απόγευμα, βράδι
 • Σαββατοκυριακο πρωί και απόγευμα
 • Αλλαζετε μέρα και ώρα.
 • Παρακολουθείτε το ίδιο webinar όσες φορές θέλετε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Τα Vocabulary Webinars βοηθάνε στην κάλυψη κενών, επανάληψη και εμπέδωση λεξιλογίου.
 • Γλιτώνουν χρόνο από την μελέτη του σπουδαστή και είναι πιο στοχευμένα.
 • Αντί να μελετάτε μόνοι σας, παρακολουθείτε τον καθηγητή και γλιτώνετε χρόνο από την μελέτη σας, και κερδίζετε στο αποτέλεσαμα και σε χρόνο. Και χωρίς κούραση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 • 6 μήνες
 • 30 ώρες
 • 3 διαφορετικά επίπεδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Καθημερινές πρωί, απόγευμα, βράδι
 • Σαββατοκυριακο πρωί και απόγευμα
 • Αλλαζετε μέρα και ώρα.
 • Παρακολουθείτε το ίδιο webinar όσες φορές θέλετε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • Τα Business English Webinars βοηθάνε στην κάλυψη κενών, επανάληψη και εμπέδωση γραμματικής & λεξιλογίου.
 • Γλιτώνουν χρόνο από την μελέτη του σπουδαστή και είναι πιο στοχευμένα.
 • Αντί να μελετάτε μόνοι σας, παρακολουθείτε τον καθηγητή και γλιτώνετε χρόνο από την μελέτη σας, και κερδίζετε στο αποτέλεσαμα και σε χρόνο. Και χωρίς κούραση.
 • Μπορείτε να δείτε και τα Webinars για εξετάσεις και να δοκιμάσετε τις δυνατότητες σας.

ΥΛΗ

H ύλη καλύπτει όλα τα παρακάτω:

 • Webinars Grammar
 • Webinars Vocabulary
 • Webinars Proficiency & Advanced

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 • 6 μήνες
 • 76 ώρες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Καθημερινές πρωί, απόγευμα, βράδι
 • Σαββατοκυριακο πρωί και απόγευμα
 • Αλλαζετε μέρα και ώρα.
 • Παρακολουθείτε το ίδιο webinar όσες φορές θέλετε.
+WEBINAR Combos
Τα webinars είναι συνδυασμένα μεταξύ τους σε πακέτα, και ανοίγουν με κάθε εγγραφή και κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά. Δείτε παρακάτω τα διαθέσιμα πακέτα Combos:

 1. Webinar PROFICIENCY 
  67 ώρες σύνολο (Vocabulary B2, Vocabulary C2, Grammar B2, Vocabulary C2, Proficiency, Mock Exams, Test, Speaking Tests)
 2. Webinar LOWER
  67 ώρες σύνολο (Vocabulary B1, Vocabulary Β2, Grammar B1, Vocabulary Β2, Lower, Tests, Mock Exams)
 3. Webinar ADVANCED
  67 ώρες σύνολο (Vocabulary B2, Vocabulary C2, Grammar B2, Vocabulary C2, Advanced, Tests, Mock Exams)
 4. Webinar AΓΓΛΙΚΑ για ΕΝΗΛΙΚΕΣ Καλό Επίπεδο Β2
  60 ώρες σύνολο (Vocabulary B1, Vocabulary Β2, Grammar B1, Vocabulary Β2, Lower)
 5. Webinar AΓΓΛΙΚΑ για ΕΝΗΛΙΚΕΣ Καλό Επίπεδο C2
  60 ώρες σύνολο (Vocabulary B2, Vocabulary C2, Grammar B2, Vocabulary C2, Advanced & Proficiency)
 6. Webinar Combo BUSINESS ENGLISH
  76 ώρες σύνολο (Vocabulary B2, Vocabulary C2, Grammar B2, Vocabulary C2, Advanced & Proficiency)

+ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα webinars βοηθάνε να κάνετε επανάληψη και να καλυψετε κενά σε μαθήματα, και να γλιτώσετε χρόνο από την δική σας μελέτη. Ο καθηγητής παρουσιάζει στοχευμένα σημεία στην Αγγλική γλώσσα, με παρατηρήσεις και προτάσεις μελέτης. Είναι οργανωμένα, στοχευμένα και ιδανικά για την μελέτη σας.

 1. Webinar Grammar & Vocabulary
  Παρακολουθείτε το προηγούμενο επίπεδο για επανάληψη και κάλυψη κενών (πριν την έναρξη του προγράμματος, και στην αρχή). Συνεχίζετε με το δικό σας επίπεδο για περισσότερη εξάσκηση και βοήθεια μελέτης (στην διάρκεια προγράμματος ή μετά την λήξη για επανάληψη). Παρακολουθείτε με όποια σειρά θέλετε και όσα θέλετε την εβδομάδα (1 ή 2). Βλέπετε ξανά το ίδιο webinar εάν χρειαστεί. Δεν χρειάζεται να τα κάνετε με σειρά. Κάνετε skip 1 εβδομάδα εάν χρειαστεί.
 2. Webinar Combo LOWER – ADVANCED – PROFICIENCY
  Παρακολουθείτε το webinar εάν χάσετε μάθημα (την τρέχουσα εβδομάδα) και για επανάληψη (προηγούμενο μάθημα). Παρακολουθείτε κατά την διάρκεια του προγράμματος ή μετά το τέλος για επανάληψη.

+ΔΙΑΡΚΕΙΑ Webinar Combos
To κάθε Webinar διαρκεί 6 μήνες, για να έχετε πρόσβαση πριν, κατά την διάρκεια, αλλά και στο τέλος του προγράμματος.

 • Κάνετε επανάληψη
 • Καλύπτετε κενά
 • Κρατάτε επαφή με τα Αγγλικά
 • Εάν δεν προλάβετε να δώσετε εξετάσεις, μπορείτε να κάνετε τα webinars για επανάληψη πριν δώσετε.

+Webinar Combos SUPER TIPs

 • Παρακολουθείτε μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΑ για ΕΝΗΛΙΚΕΣ ή BUSINESS ENGLISH
  Με τα δωρεάν webinars Proficiency, Lower ή Advanced μπορείτε να δείτε τις “δυνατότητές” σας και που ξέρετε … μπορεί να βρεθείτε με ένα Proficiency στα χέρια
 • Παρακολουθείτε μαθήματα Proficiency
  Με τα δωρεάν webinars Αdvanced ή Lower μπορείτε να δώσετε νωρίτερα για κάτι άλλο, εάν βιάζεστε.

+ΥΛΙΚΟ για webinars
To υλικό είναι δωρεάν για όλα τα webinar.
+ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εάν θέλετε να αγοράσετε βιβλίο για μελέτη και την δική σας χρήση, σας προτείνουμε τα παρακάτω, τα οποία καλύπτουν όλη την ύλη που θα χρειαστείτε. Επίσης, έχουν και online e-book, για να μπορείτε να βλέπετε απαντήσεις, να ακούτε ασκήσεις, και να κάνετε εξάσκηση στο tablet ή στο κινητό σας “on the go”.

WEBINAR GRAMMAR & VOCABULARY

WEBINAR PROFICIENCY

WEBINAR LOWER

WEBINAR ADVANCED

Πήραν το Proficiency με την πρώτη

Άψογη εξυπηρέτηση, πολύ καλοί οι καθηγητές και καλή οργάνωση! Σε 2 μήνες όντως το πήρα, ευχαριστώ !

Επιτυχία σε 2 μήνες. Πραγματικά αξίζει. Οι καθηγήτριες εξαιρετικές και όλο το προσωπικό ευγενικό και εξυπηρετικό.

Μάρτιος 2022

placement test online 2021

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Πρελορέντζου Μαρία-Γαρυφαλιά

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Πάρα πολύ ευχαριστημένη! Μέσα σε 2 μήνες κατάφερα να πάρω το ECPE !
  Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!
  Σας ευχαριστώ πολύ!

  Απρίλιος 2022

  Αργύρη Θεοδώρα

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τον εξεταζόμενο.
  Οργανωμένα προγράμματα.
  Σίγουρη επιτυχία!
  Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και η επιτυχία ήρθε με την πρώτη προσπάθεια.

  Μάρτιος 2022

  Βασιλείου Στέφανος & Βαρελη Λαμπρινή

  Πήραν το Proficiency με την πρώτη

  Άψογη εξυπηρέτηση, πολύ καλοί οι καθηγητές και καλή οργάνωση! Σε 2 μήνες όντως το πήρα, ευχαριστώ !

  Επιτυχία σε 2 μήνες. Πραγματικά αξίζει. Οι καθηγήτριες εξαιρετικές και όλο το προσωπικό ευγενικό και εξυπηρετικό.

  Μάρτιος 2022

  Τσατσαλίδη Κωνσταντίνα

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Μονο με 2 μηνες μαθημάτων και η επιτυχία ήταν δεδομένη στο mlc!!🥳

  Φεβρουάριος 2022

  Κανάκη Ευαγγελία

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Ποιος να το πίστευε ότι σε δυο μήνες θα είχα το Proficiency στα χέρια μου ! Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του MLC Athens 🥳🥳👏👏

  Φεβρουάριος 2022

  Μπατάλας Μάριος

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  όλα τέλεια το πήρα σε 2 μήνες! άψογη εξυπηρέτηση

  Ιάνουαριος 2022

  Τζοβάρα Μαριάννα

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Ναι, σε δύο μήνες πήρα το C2, όπως μου είπαν από το mlc!!!
  Με την τέλεια οργάνωση των μαθημάτων τους και την άψογη εξυπηρέτηση του γραφείου τους είχαμε αυτό το αποτέλεσμα!
  Ευχαριστώ mlc Athens!!!
  Και… ποτέ δεν είναι !αργά να κυνηγάμε τους στόχους μας!!!!

  Ιάνουαριος 2022

  X