Κάντε το ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΔΩ 

 1. Συμβουλευτείτε τον πίνακα «Τι θέλω και τι μπορώ να κάνω με τα Αγγλικά” παρακάτω, και δείτε με βάση το σκορ στο τεστ τι μπορείτε να κάνετε στο mlc.
 2. Καλέστε για εξυπηρέτηση στο 211 198 9285

1.ΘΕΛΩ να πάρω «το χαρτί» με την πρώτη

PROFICIENCY σε 2 ή 3 μήνες | ΟΛΑ αναγνωρισμένα για πάντα

 • Proficiency LRN | απαιτεί σκορ 70+
  50% βάση επιτυχίας – εξετάσεις δια ζώης μόνο, 2 φορές τον χρόνο – αποτελέσματα σε 2-3 μήνες
 • Proficiency LCERT ESOL | απαιτεί σκορ 70+
  50% βάση επιτυχίας – εξετάσεις online, διαθεσιμότητα κάθε μέρα – αποτελέσματα σε 2 μέρες μόλις!!! Το ιδανικό για όσους χρειάζονται “το χαρτί” άμεσα!!!
 • Proficiency Michigan ECPE | απαιτεί σκορ 70+
  65% βάση επιτυχίας – το ¨γνωστό” από τα παιδικά σας χρόνια – εξετάσεις δια ζώσης, 2 φορές τον χρόνο – αποτελέσματα σε 2-3 μήνες
 • Proficiency LTE | απαιτεί σκορ 80+
  97% βάση επιτυχίας – με πολλαπλή επιλογή μόνο – εξετάσεις online, διαθεσιμότητα κάθε μέρα – αποτελέσματα αμέσως και “το χαρτί” σε 2 μέρες !!! για όποιον δεν θέλει writing & speaking!!!
 • Proficiency IELTS | απαιτεί σκορ 80+
  για όποιον το χρειάζεται επειδή το ζητάνε σε εργασία ή σπουδές
 1. Το σκορ αφορά το τεστ κατάταξης του κέντρου | είναι το προαπαιτούμενο για να πετύχετε με την πρώτη σε 2 ή 3 μήνες πρόγραμμα.
 2. Εάν θέλετε να κάνετε παραπάνω μαθήματα (διάρκεια 4 ή 6 μήνες), για βελτίωση της γλώσσας, φυσικά και μπορείτε.
 3. Ρωτήστε μας για να σας εξυπηρετήσουμε 2111989285.

PROFICIENCY σε 4 μήνες | ΟΛΑ αναγνωρισμένα για πάντα

 • Proficiency LRN | απαιτεί σκορ 70+
  50% βάση επιτυχίας – εξετάσεις δια ζώης μόνο, 2 φορές τον χρόνο – αποτελέσματα σε 2-3 μήνες
 • Proficiency LCERT ESOL | απαιτεί σκορ 60+
  50% βάση επιτυχίας – εξετάσεις online, διαθεσιμότητα κάθε μέρα – αποτελέσματα σε 2 μέρες μόλις!!! Το ιδανικό για όσους χρειάζονται “το χαρτί” άμεσα!!!
 • Proficiency Michigan ECPE | απαιτεί σκορ 70+
  65% βάση επιτυχίας – το ¨γνωστό” από τα παιδικά σας χρόνια – εξετάσεις δια ζώσης, 2 φορές τον χρόνο – αποτελέσματα σε 2-3 μήνες
 • Proficiency LTE | απαιτεί σκορ 70+
  97% βάση επιτυχίας – με πολλαπλή επιλογή μόνο – εξετάσεις online, διαθεσιμότητα κάθε μέρα – αποτελέσματα αμέσως και “το χαρτί” σε 2 μέρες !!! για όποιον δεν θέλει writing & speaking!!!
 • Proficiency IELTS | απαιτεί σκορ 70+
  για όποιον το χρειάζεται επειδή το ζητάνε σε εργασία ή σπουδές
 1. Το σκορ αφορά το τεστ κατάταξης του κέντρου | είναι το προαπαιτούμενο για να πετύχετε με την πρώτη σε 4 μήνες πρόγραμμα.
 2. Εάν θέλετε να κάνετε παραπάνω μαθήματα (διάρκεια 6 μήνες), για βελτίωση της γλώσσας, φυσικά και μπορείτε. 
 3. Ρωτήστε μας για να σας εξυπηρετήσουμε 2111989285.

PROFICIENCY σε 6 μήνες | ΟΛΑ αναγνωρισμένα για πάντα

 • Proficiency LRN | απαιτεί σκορ 60+
  50% βάση επιτυχίας – εξετάσεις δια ζώης μόνο, 2 φορές τον χρόνο – αποτελέσματα σε 2-3 μήνες
 • Proficiency LCERT ESOL | απαιτεί σκορ 60+
  50% βάση επιτυχίας – εξετάσεις online, διαθεσιμότητα κάθε μέρα – αποτελέσματα σε 2 μέρες μόλις!!! Το ιδανικό για όσους χρειάζονται “το χαρτί” άμεσα!!!
 • Proficiency Michigan ECPE | απαιτεί σκορ 60+
  65% βάση επιτυχίας – το ¨γνωστό” από τα παιδικά σας χρόνια – εξετάσεις δια ζώσης, 2 φορές τον χρόνο – αποτελέσματα σε 2-3 μήνες
 • Proficiency LTE | απαιτεί σκορ 60+
  97% βάση επιτυχίας – με πολλαπλή επιλογή μόνο – εξετάσεις online, διαθεσιμότητα κάθε μέρα – αποτελέσματα αμέσως και “το χαρτί” σε 2 μέρες !!! για όποιον δεν θέλει writing & speaking!!!
 • Proficiency IELTS | απαιτεί σκορ 60+
  για όποιον το χρειάζεται επειδή το ζητάνε σε εργασία ή σπουδές
 1. Το σκορ αφορά το τεστ κατάταξης του κέντρου | είναι το προαπαιτούμενο για να πετύχετε με την πρώτη σε 6 μήνες πρόγραμμα.
 2. Ρωτήστε μας για να σας εξυπηρετήσουμε 2111989285.

LOWER σε 1 ή 2 μήνες | ΟΛΑ αναγνωρισμένα για πάντα

 • LOWER TOEIC | απαιτεί σκορ 50+
  40% βάση επιτυχίας – 200 ερωτήσεις – εξετάσεις δια ζώης μόνο, κάθε μήνα – αποτελέσματα σε περίπου 10-12 ημέρες
 • LOWER LTE | απαιτεί σκορ 60+
  60% βάση επιτυχίας – 56 ερωτήσεις – εξετάσεις online, διαθεσιμότητα κάθε μέρα – αποτελέσματα σε 2 μέρες μόλις!!! Το ιδανικό για όσους χρειάζονται “το χαρτί” άμεσα!!!
 1. Το σκορ αφορά το τεστ κατάταξης του κέντρου | είναι το προαπαιτούμενο για να πετύχετε με την πρώτη σε 1 ή 2 μήνες πρόγραμμα.
 2. Οι εξετάσεις και στα 2 πιστοποιητικά είναι μόνο πολλαπλής επιλογής – χωρίς writing & speaking
 3. Εάν θέλετε να κάνετε παραπάνω μαθήματα (διάρκεια 3 ή 5 μήνες), για βελτίωση της γλώσσας, φυσικά και μπορείτε.
 4. Ρωτήστε μας για να σας εξυπηρετήσουμε 2111989285.

LOWER σε 3.5 μήνες | ΟΛΑ αναγνωρισμένα για πάντα

 • LOWER TOEIC | απαιτεί σκορ 40+
  40% βάση επιτυχίας – 200 ερωτήσεις – εξετάσεις δια ζώης μόνο, κάθε μήνα – αποτελέσματα σε περίπου 10-12 ημέρες
 • LOWER LTE | απαιτεί σκορ 40+
  60% βάση επιτυχίας – 56 ερωτήσεις – εξετάσεις online, διαθεσιμότητα κάθε μέρα – αποτελέσματα σε 2 μέρες μόλις!!! Το ιδανικό για όσους χρειάζονται “το χαρτί” άμεσα!!!
 1. Το σκορ αφορά το τεστ κατάταξης του κέντρου | είναι το προαπαιτούμενο για να πετύχετε με την πρώτη σε 3.5 μήνες πρόγραμμα.
 2. Οι εξετάσεις και στα 2 πιστοποιητικά είναι μόνο πολλαπλής επιλογής – χωρίς writing & speaking
 3. Εάν θέλετε να κάνετε παραπάνω μαθήματα (διάρκεια 5 μήνες), για βελτίωση της γλώσσας, φυσικά και μπορείτε.
 4. Ρωτήστε μας για να σας εξυπηρετήσουμε 2111989285.

LOWER σε 5 μήνες | ΟΛΑ αναγνωρισμένα για πάντα

 • LOWER TOEIC | απαιτεί σκορ 30+
  40% βάση επιτυχίας – 200 ερωτήσεις – εξετάσεις δια ζώης μόνο, κάθε μήνα – αποτελέσματα σε περίπου 10-12 ημέρες
 • LOWER LTE | απαιτεί σκορ 30+
  60% βάση επιτυχίας – 56 ερωτήσεις – εξετάσεις online, διαθεσιμότητα κάθε μέρα – αποτελέσματα σε 2 μέρες μόλις!!! Το ιδανικό για όσους χρειάζονται “το χαρτί” άμεσα!!!
 1. Το σκορ αφορά το τεστ κατάταξης του κέντρου | είναι το προαπαιτούμενο για να πετύχετε με την πρώτη σε 5 μήνες πρόγραμμα.
 2. Οι εξετάσεις και στα 2 πιστοποιητικά είναι μόνο πολλαπλής επιλογής – χωρίς writing & speaking
 3. Ρωτήστε μας για να σας εξυπηρετήσουμε 2111989285.

ADVANCED σε 1 ή 2 μήνες | ΟΛΑ αναγνωρισμένα για πάντα

 • ADVANCED TOEIC | απαιτεί σκορ 70+
  75% βάση επιτυχίας – 200 ερωτήσεις – εξετάσεις δια ζώης μόνο, κάθε μήνα – αποτελέσματα σε περίπου 10-12 ημέρες
 • ADVANCED LTE | απαιτεί σκορ 70+
  75% βάση επιτυχίας – 56 ερωτήσεις – εξετάσεις online, διαθεσιμότητα κάθε μέρα – αποτελέσματα σε 2 μέρες μόλις!!! Το ιδανικό για όσους χρειάζονται “το χαρτί” άμεσα!!!
 1. Το σκορ αφορά το τεστ κατάταξης του κέντρου | είναι το προαπαιτούμενο για να πετύχετε με την πρώτη σε 1 ή 2 μήνες πρόγραμμα.
 2. Οι εξετάσεις και στα 2 πιστοποιητικά είναι μόνο πολλαπλής επιλογής – χωρίς writing & speaking
 3. Εάν θέλετε να κάνετε παραπάνω μαθήματα (διάρκεια 3 ή 5 μήνες), για βελτίωση της γλώσσας, φυσικά και μπορείτε.
 4. Ρωτήστε μας για να σας εξυπηρετήσουμε 2111989285. 

ADVANCED σε 3.5 μήνες | ΟΛΑ αναγνωρισμένα για πάντα

 • ADVANED TOEIC | απαιτεί σκορ 60+
  75% βάση επιτυχίας – 200 ερωτήσεις – εξετάσεις δια ζώης μόνο, κάθε μήνα – αποτελέσματα σε περίπου 10-12 ημέρες
 • ADVANCED LTE | απαιτεί σκορ 60+
  75% βάση επιτυχίας – 56 ερωτήσεις – εξετάσεις online, διαθεσιμότητα κάθε μέρα – αποτελέσματα σε 2 μέρες μόλις!!! Το ιδανικό για όσους χρειάζονται “το χαρτί” άμεσα!!!
 1. Το σκορ αφορά το τεστ κατάταξης του κέντρου | είναι το προαπαιτούμενο για να πετύχετε με την πρώτη σε 3.5 μήνες πρόγραμμα.
 2. Οι εξετάσεις και στα 2 πιστοποιητικά είναι μόνο πολλαπλής επιλογής – χωρίς writing & speaking
 3. Εάν θέλετε να κάνετε παραπάνω μαθήματα (διάρκεια 5 μήνες), για βελτίωση της γλώσσας, φυσικά και μπορείτε.
 4. Ρωτήστε μας για να σας εξυπηρετήσουμε 2111989285.

ADVANCED σε 5 μήνες | ΟΛΑ αναγνωρισμένα για πάντα

 • ADVANCED TOEIC | απαιτεί σκορ 50+
  75% βάση επιτυχίας – 200 ερωτήσεις – εξετάσεις δια ζώης μόνο, κάθε μήνα – αποτελέσματα σε περίπου 10-12 ημέρες
 • ADVANCED LTE | απαιτεί σκορ 50+
  75% βάση επιτυχίας – 56 ερωτήσεις – εξετάσεις online, διαθεσιμότητα κάθε μέρα – αποτελέσματα σε 2 μέρες μόλις!!! Το ιδανικό για όσους χρειάζονται “το χαρτί” άμεσα!!!
 1. Το σκορ αφορά το τεστ κατάταξης του κέντρου | είναι το προαπαιτούμενο για να πετύχετε με την πρώτη σε 5 μήνες πρόγραμμα.
 2. Οι εξετάσεις και στα 2 πιστοποιητικά είναι μόνο πολλαπλής επιλογής – χωρίς writing & speaking
 3. Ρωτήστε μας για να σας εξυπηρετήσουμε 2111989285.

2. ΘΕΛΩ να μάθω Αγγλικά για την εργασία μου

 1. Αξίζει να δείτε τα πακέτα 40, 60 ή 80 ωρών. Καλύτερες τιμές και φυσικά … περισσότερη εξάσκηση για τα Business English σας!!!
 2. Πρόγραμμα πιστοποίησης Business English Certificates από το University of Cambridge, διαθέσιμο από 01/01/2022!!! Stay tuned!!!

 • Grammar Course
  απαιτεί σκορ 30+ για επίπεδο Β1 | 40+ για επίπεδο Β2 | 60+ για επίπεδο C2
 • Vocabulary Course
  απαιτεί σκορ 30+ για επίπεδο Β1 | 40+ για επίπεδο Β2 | 60+ για επίπεδο C2
 • Speaking-Listening Course | απαιτεί σκορ 70+
 1. Αξίζει να δείτε τα πακέτα 40, 60 ή 80 ωρών. Καλύτερες τιμές και φυσικά … περισσότερη εξάσκηση για τα Αγγλικά σας!!!