Στο mlc προετοιμάζουμε τους σπουδαστές του κέντρου MONO για πιστοποιητικά τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ και το ελληνικό δημόσιο.
Δείτε παρακάτω πως θα βρείτε (τον ακριβή τίτλο που αναφέρονται) στον ΑΣΕΠ ή σε προκυρήξεις τα πιστοποιητικά για τα οποία προσφέρουμε τμήματα πιστοποίησης.

Αναγνώριση πιστοποιητικών PROFICIENCY (C2 ή Γ2) ‘Αριστη Γνώση

 1. PROFICIENCY ESOL
  C2-LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Mastery C2) και C2-LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL Ιnternational (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
 2. PROFICIENCY LRN
  LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
 3. PROFICIENCY Michigan ECPE
  ECPE-CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan Language Assessment)
 4. PROFICIENCY IELTS
  INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – the British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
 5. PROFICIENCY LTE
  LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C2)
 6. PROFICIENCY TOEIC 
  TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 925 έως 990 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

Αναγνώριση πιστοποιητικών LOWER (Β2) Καλή Γνώση

 1. TOEIC
  TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 2. LTE
  LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2)

Αναγνώριση πιστοποιητικών ADVANCED (C1 ή Γ1) Πολύ Καλή Γνώση

 1. TOEIC
  TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 785 έως 920 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 2. LTE
  LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C1)
 • Για το πόσα μόρια προσφέρει το κάθε πιστοποιητικό, συβουλευτείτε την κάθε προκύρηξη που σας ενδιαφέρει.
 • Για σπουδές, συμβουλευτείτε το πανεπιστήμιο που σας ενδιαφέρει για τα πιστοποιητικά τα οποία δέχεται.