ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H πολιτική ισχύει για όλες τις εγγραφές σε όλα τα προγράμματα και υπηρεσίες του mlc global ltd, mlc courses ltd και mlc athens. Για την προστασία του καταναλωτή και την ασφαλή αγορά στο διαδίκτυο, η εταιρεία ακολουθεί και τις νομοθεσίες όπως ορίζονται από το Ευρωπαικό Κοινουβόλιο, και έχει δημιουργήσει εργαλεία και υπηρεσίες για να έχει ο καθε καταναλωτής το δικαίωμα να αποφασίσει για τις υπηρέσιες που θα λάβει συνειδητοποιημένα και να είναι αποτελεσματικά.

Εργαλεία και Υπηρεσίες 

 1. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες για ενήλικες πρέπει να ακολουθήσουν διαδικασία διατήρησης ποιότητας για την σωστή εξυπηρέτηση του καθε καταναλωτή (σπουδαστή) όπως είναι η διάγνωση του σωστού επιπέδου, ή εύρεση κατάλληλου προγράμματος, συμβουλευτική πριν την έναρξη και επίβλεψη της προόδου κατά την διάρκεια προγράμματος.
 2. Ολα τα στάδια πρέπει να προσφέρονται με διαφάνεια και να στηρίζονται από επίσημες έρευνες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή να είναι αποτελεσματικές σε προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 1000 σπουδαστές.
 3. Ο κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός πρέπει να αναφέρει τα προγράμματα αναλυτικά στην ιστοσελίδα, με το πρόγραμμα, το κόστος, τις ώρες, την ύλη, τα κριτήρια εισαγωγής, τον τρόπο παρακολούθησης, και παροχές που εγγυώνται την επιτυχία και την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 4. Πρέπει να αναφέρει και δείγμα από το πρόγραμμα σπουδών και τα μαθήματα για να δεί ο κάθε καταναλωτής πριν το επιλέξει (στο mlc είναι τα DEMO Lessons)
 5. Πρεπει να δίνει την δυνατότητα για να παρακολουθεί ο σπουδαστής μαθήματα είτε με μηναία συνδρομή διδάκτρων και παρακολουθηση, είτε με την δυνατότητα ολοκληρωμένου πακέτου με επιπλέον έκπτωση (στο mlc προσφέρονται μαθήματα με μηνιαία συνδρομή για κάθε πρόγραμμα).
 6. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα παύσης του προγράμματος και ολοκλήρωσης αργότερα από τον ενήλικα σπουδαστή.

Ακύρωση προγράμματος ή υπηρεσίας

 1. Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν γίνεται επιστροφή διδάκτρων ή εξετάστρων.
 2. Προτείνεται ο κάθε σπουδαστής να διαβάσει με προσοχή τις πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα πριν το κλείσει οριστικά και προβεί σε πληρωμή.
 3. Προτείνεται ο κάθε σπουδαστής να κάνει 1 μήνα αρχικά για να δει εαν όντως το πρόγραμμα του ταιριάζει.
 4. Για πληρωμές με Klarna σε 3 άτοκες δόσεις, δεν προβλέπεται καμία επιστροφή για τις υπόλοιπες δόσεις.
 5. Δεν γίνεται καμία ακύρωση για τα ποσά που αφορούν εξέταστρα. Το ποσό εξέταστρων είναι διαθέσιμο για 24 μήνες από την ημερομηνία πληρωμής για αξιοποίηση στον φορέα πιστοποίησης.
 6. Η δωρεάν επανεξέταση, δωρεάν συνδρομή, δωρεάν μαθήματα, δεν συμψηφίζονται με κανένα πρόγραμμα και δεν γίνεται συμψηφισμός με κανένα ποσό.
 7. Ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα να επιλέξει μηνιαία συνδρομή για να δει εάν του κάνει το πρόγραμμα (τρόπος διδασκαλίας, μεθοδολογία, υπηρεσίες, υλικό, διδακτικό προσωπικό, κ.α) και μετά να προχωρήσει σε κλείσιμο μεγαλύτερου πακέτου σπουδών.
 8. Ο σπουδαστής μπορεί να μεταφέρει δωρεάν το πρόγραμμα σε άλλον ενήλικα σπουδαστή εντός 24 μηνών από την ημερομηνία πληρωμής
 9. Ο σπουδαστής μπορεί να παγώσει το πρόγραμμα και να το ολοκληρώσει αργότερα (δωρεάν).
 10. Ο σπουδαστής μπορεί να αλλάξει πρόγραμμα, να το μεταφέρει αργότερα, ή να κάνει δωρεάν για πάντα την ασύγχρονη πλατφόρμα.