23
Δεκέμβριος
4048765
LOWER για ενήλικες
10:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

23
Δεκέμβριος
4048765
LOWER για ενήλικες
10:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

23
Δεκέμβριος
ADVANCED για ενήλικες
12:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο...

23
Δεκέμβριος
ADVANCED για ενήλικες
12:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο...

23
Δεκέμβριος
4048765
LOWER για ενήλικες
18:00 - 20:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

23
Δεκέμβριος
4048765
LOWER για ενήλικες
18:00 - 20:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

23
Δεκέμβριος
ADVANCED για ενήλικες
18:00 - 20:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο...

23
Δεκέμβριος
ADVANCED για ενήλικες
18:00 - 20:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο...

23
Δεκέμβριος
ADVANCED για ενήλικες
20:00 - 22:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο...

23
Δεκέμβριος
4048765
LOWER για ενήλικες
20:00 - 22:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

23
Δεκέμβριος
ADVANCED για ενήλικες
20:00 - 22:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο...

23
Δεκέμβριος
4048765
LOWER για ενήλικες
20:00 - 22:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

15
Ιανουάριος
sc
Proficiency για Ενήλικες
10:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 2 ή 3 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. PROFICIENCY LRN –...

15
Ιανουάριος
sc
Proficiency για Ενήλικες
12:00 - 14:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 2 ή 3 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. PROFICIENCY LRN –...

15
Ιανουάριος
sc
Proficiency για Ενήλικες
12:00 - 14:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 2 ή 3 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. PROFICIENCY LRN –...

15
Ιανουάριος
sc
Proficiency για Ενήλικες
18:00 - 20:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 2 ή 3 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. PROFICIENCY LRN –...

15
Ιανουάριος
sc
Proficiency για Ενήλικες
18:00 - 20:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 2 ή 3 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. PROFICIENCY LRN –...

15
Ιανουάριος
sc
Proficiency για Ενήλικες
20:00 - 22:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 2 ή 3 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. PROFICIENCY LRN –...

31
Ιανουάριος
sc
Proficiency για Ενήλικες
10:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 2 ή 3 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. PROFICIENCY LRN –...

31
Ιανουάριος
sc
Proficiency για Ενήλικες
10:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 2 ή 3 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. PROFICIENCY LRN –...

31
Ιανουάριος
sc
Proficiency για Ενήλικες
12:00 - 14:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 2 ή 3 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. PROFICIENCY LRN –...

31
Ιανουάριος
sc
Proficiency για Ενήλικες
12:00 - 14:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 2 ή 3 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. PROFICIENCY LRN –...

31
Ιανουάριος
sc
Proficiency για Ενήλικες
18:00 - 20:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 2 ή 3 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. PROFICIENCY LRN –...

31
Ιανουάριος
sc
Proficiency για Ενήλικες
18:00 - 20:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 2 ή 3 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. PROFICIENCY LRN –...

31
Ιανουάριος
sc
Proficiency για Ενήλικες
20:00 - 22:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 2 ή 3 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. PROFICIENCY LRN –...

31
Ιανουάριος
sc
Proficiency για Ενήλικες
20:00 - 22:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 2 ή 3 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. PROFICIENCY LRN –...

30
Νοέμβριος
ADVANCED για ενήλικες
18:00 - 20:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

30
Νοέμβριος
4048765
LOWER για ενήλικες
18:00 - 20:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

30
Νοέμβριος
ADVANCED για ενήλικες
10:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

30
Νοέμβριος
4048765
LOWER για ενήλικες
10:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

30
Νοέμβριος
ADVANCED για ενήλικες
10:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

30
Νοέμβριος
4048765
LOWER για ενήλικες
10:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

30
Νοέμβριος
4048765
LOWER για Ενήλικες
10:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

30
Νοέμβριος
4048765
LOWER για ενήλικες
10:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

30
Νοέμβριος
ADVANCED για ενήλικες
10:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

30
Νοέμβριος
ADVANCED για ενήλικες
10:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

30
Νοέμβριος
ADVANCED για ενήλικες
10:00 - 12:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

30
Νοέμβριος
PROFICIENCY για Ενήλικες 2 μήνες
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα Proficiency Michigan ECPE, LRN, LTE, LCERT ESOL, IELTS. Επιλογή από Proficiency με ή χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα...

30
Νοέμβριος
4048765
PROFICIENCY για Ενήλικες 2 μήνες
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα Proficiency Michigan ECPE, LRN, LTE, LCERT ESOL, IELTS. Επιλογή από Proficiency με ή χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα...

30
Νοέμβριος
PROFICIENCY για Ενήλικες 2 μήνες
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα Proficiency Michigan ECPE, LRN, LTE, LCERT ESOL, IELTS. Επιλογή από Proficiency με ή χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα...

30
Νοέμβριος
andrea
PROFICIENCY για Ενήλικες 2 μήνες
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα Proficiency Michigan ECPE, LRN, LTE, LCERT ESOL, IELTS. Επιλογή από Proficiency με ή χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα...

30
Νοέμβριος
bs2 (1)
PROFICIENCY για Ενήλικες 2 μήνες
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα Proficiency Michigan ECPE, LRN, LTE, LCERT ESOL, IELTS. Επιλογή από Proficiency με ή χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα...

07
Νοέμβριος
4048765
LOWER για ενήλικες
20:00 - 20:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 1 ή 2 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. Μόνο με πολλαπλή...

31
Οκτώβριος
shutterstock_62245588
PROFICIENCY 2 MHNEΣ για ΕΝΗΛΙΚΕΣ
20:00 - 22:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα PROFICIENCY: Michigan ECPE, LTE, LCERT ESOL (city n’ guilds), IELTS 2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο...

31
Οκτώβριος
shutterstock_62245588
PROFICIENCY 2 ΜΗΝΕΣ για ΕΝΗΛΙΚΕΣ
20:00 - 22:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα PROFICIENCY: Michigan ECPE, LTE, LCERT ESOL (city n’ guilds), IELTS 2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο...

31
Οκτώβριος
shutterstock_62245588
PROFICIENCY 2 MHNEΣ για ΕΝΗΛΙΚΕΣ
18:00 - 20:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα PROFICIENCY: Michigan ECPE, LTE, LCERT ESOL (city n’ guilds), IELTS 2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο...

31
Οκτώβριος
shutterstock_62245588
PROFICIENCY 2 ΜΗΝΕΣ για ενήλικες
12:00 - 14:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα PROFICIENCY: Michigan ECPE, LTE, LCERT ESOL (city n’ guilds), IELTS 2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο...

31
Οκτώβριος
shutterstock_62245588
PROFICIENCY 2 ΜΗΝΕΣ για ΕΝΗΛΙΚΕΣ
12:00 - 14:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα PROFICIENCY: Michigan ECPE, LTE, LCERT ESOL (city n’ guilds), IELTS 2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο...

31
Οκτώβριος
1
LOWER για Ενήλικες 1 μήνας
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα LOWER TOEIC ή/και LOWER LTE. Μόνο με πολλαπλή επιλογή – χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα σε δημόσιο και...

31
Οκτώβριος
LOWER για Ενήλικες 1 μήνας
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα LOWER TOEIC ή/και LOWER LTE. Μόνο με πολλαπλή επιλογή – χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα σε δημόσιο και...

31
Οκτώβριος
bs1
LOWER για Ενήλικες 1 μήνας
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα LOWER TOEIC ή/και LOWER LTE. Μόνο με πολλαπλή επιλογή – χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα σε δημόσιο και...

31
Οκτώβριος
1
ADVANCED για Ενήλικες 1 μήνας
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα ADVANCED TOEIC ή/και ADVANCED LTE. Μόνο με πολλαπλή επιλογή – χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα σε δημόσιο και...

31
Οκτώβριος
1
ADVANCED για Ενήλικες 1 μήνας
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα ADVANCED TOEIC ή/και ADVANCED LTE. Μόνο με πολλαπλή επιλογή – χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα σε δημόσιο και...

31
Οκτώβριος
1
ADVANCED για Ενήλικες 1 μήνας
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα ADVANCED TOEIC ή/και ADVANCED LTE. Μόνο με πολλαπλή επιλογή – χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα σε δημόσιο και...

31
Οκτώβριος
CZwD5L1qpJAu0tlg
LOWER για Ενήλικες 1 μήνας
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα LOWER TOEIC ή/και LOWER LTE. Μόνο με πολλαπλή επιλογή – χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα σε δημόσιο και...

31
Οκτώβριος
1
ADVANCED για Ενήλικες 1 μήνας
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα ADVANCED TOEIC ή/και ADVANCED LTE. Μόνο με πολλαπλή επιλογή – χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα σε δημόσιο και...

31
Οκτώβριος
1
ADVANCED για Ενήλικες 1 μήνας
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα ADVANCED TOEIC ή/και ADVANCED LTE. Μόνο με πολλαπλή επιλογή – χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα σε δημόσιο και...

31
Οκτώβριος
1
ADVANCED για Ενήλικες 1 μήνας
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα ADVANCED TOEIC ή/και ADVANCED LTE. Μόνο με πολλαπλή επιλογή – χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα σε δημόσιο και...

31
Οκτώβριος
bs1
LOWER για Ενήλικες 1 μήνας
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα LOWER TOEIC ή/και LOWER LTE. Μόνο με πολλαπλή επιλογή – χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα σε δημόσιο και...

31
Οκτώβριος
LOWER Express … σε 1 μήνα
LOWER για Ενήλικες 1 μήνας
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα LOWER TOEIC ή/και LOWER LTE. Μόνο με πολλαπλή επιλογή – χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα σε δημόσιο και...

31
Οκτώβριος
yuvHlaitfE3ps96G
LOWER για Ενήλικες 1 μήνας
00:00 - 00:00
ONLINE

Προετοιμάζει για τα LOWER TOEIC ή/και LOWER LTE. Μόνο με πολλαπλή επιλογή – χωρίς γραπτά και προφορικά. Αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ. Αναγνωρισμένα σε δημόσιο και...

02
Οκτώβριος
1
PROFICIENCY για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2 MHNEΣ
12:00 - 14:00
ONLINE

✅. PROFICIENCY LTE C2 ✅. PROFICIENCY Michigan ECPE C2 ✅. PROFICIENCY LCERT ESOL C2

01
Οκτώβριος
1
PROFICIENCY για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2 ΜΗΝΕΣ
20:00 - 22:00
ONLINE

✅. PROFICIENCY LTE C2 ✅. PROFICIENCY Michigan ECPE C2 ✅. PROFICIENCY LCERT ESOL C2

01
Οκτώβριος
1
PROFICIENCY για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2 MHNEΣ
10:00 - 12:00
ONLINE

✅. PROFICIENCY LTE C2 ✅. PROFICIENCY Michigan ECPE C2 ✅. PROFICIENCY LCERT ESOL C2

30
Σεπτέμβριος
4048765
LOWER 1 μήνας LTE
18:00 - 20:00
ONLINE

2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο αναπλήρωση μαθήματος – αλλαγή ημέρας και ώρας δωρεάν επιπλέον εξάσκηση και μαθήματα μαθημάτα...

30
Σεπτέμβριος
ADVANCED 1 μήνας TOEIC
18:00 - 20:00
ONLINE

2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο αναπλήρωση μαθήματος – αλλαγή ημέρας και ώρας δωρεάν επιπλέον εξάσκηση και μαθήματα μαθημάτα...

30
Σεπτέμβριος
4048765
ADVANCED 1 μήνας LTE
18:00 - 20:00
ONLINE

2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο αναπλήρωση μαθήματος – αλλαγή ημέρας και ώρας δωρεάν επιπλέον εξάσκηση και μαθήματα μαθημάτα...

30
Σεπτέμβριος
18:00 - 20:00
ONLINE

2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο αναπλήρωση μαθήματος – αλλαγή ημέρας και ώρας δωρεάν επιπλέον εξάσκηση και μαθήματα μαθημάτα...

30
Σεπτέμβριος
LOWER 1 μήνας TOEIC
10:00 - 12:00
ONLINE

2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο αναπλήρωση μαθήματος – αλλαγή ημέρας και ώρας δωρεάν επιπλέον εξάσκηση και μαθήματα μαθημάτα...

30
Σεπτέμβριος
LOWER 1 μήνας TOEIC
10:00 - 12:00
ONLINE

2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο αναπλήρωση μαθήματος – αλλαγή ημέρας και ώρας δωρεάν επιπλέον εξάσκηση και μαθήματα μαθημάτα...

30
Σεπτέμβριος
4048765
LOWER 1 μήνας LTE
10:00 - 12:00
ONLINE

2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο αναπλήρωση μαθήματος – αλλαγή ημέρας και ώρας δωρεάν επιπλέον εξάσκηση και μαθήματα μαθημάτα...

30
Σεπτέμβριος
4048765
LOWER 1 μήνας LTE
10:00 - 12:00
ONLINE

2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο αναπλήρωση μαθήματος – αλλαγή ημέρας και ώρας δωρεάν επιπλέον εξάσκηση και μαθήματα μαθημάτα...

30
Σεπτέμβριος
ADVANCED 1 μήνας LTE
10:00 - 12:00
ONLINE

2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο αναπλήρωση μαθήματος – αλλαγή ημέρας και ώρας δωρεάν επιπλέον εξάσκηση και μαθήματα μαθημάτα...

30
Σεπτέμβριος
ADVANCED 1 μήνας TOEIC
10:00 - 12:00
ONLINE

2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο αναπλήρωση μαθήματος – αλλαγή ημέρας και ώρας δωρεάν επιπλέον εξάσκηση και μαθήματα μαθημάτα...

30
Σεπτέμβριος
ADVANCED 1 μήνας TOEIC
10:00 - 12:00
ONLINE

2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο αναπλήρωση μαθήματος – αλλαγή ημέρας και ώρας δωρεάν επιπλέον εξάσκηση και μαθήματα μαθημάτα...

30
Σεπτέμβριος
4048765
ADVANCED 1 μήνας LTE
00:00 - 00:00
ONLINE

2 δίωρα μαθήματα πρωί – απόγευμα – βράδι καθημερινές – Σαββατοκύριακο αναπλήρωση μαθήματος – αλλαγή ημέρας και ώρας δωρεάν επιπλέον εξάσκηση και μαθήματα μαθημάτα...

29
Σεπτέμβριος
1
PROFICIENCY για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2 ΜΗΝΕΣ
20:00 - 22:00
ONLINE

✅. PROFICIENCY LTE C2 ✅. PROFICIENCY Michigan ECPE C2 ✅. PROFICIENCY LCERT ESOL C2

29
Σεπτέμβριος
1
PROFICIENCY για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2 ΜΗΝΕΣ
10:00 - 12:00
ONLINE

✅. PROFICIENCY LTE C2 ✅. PROFICIENCY Michigan ECPE C2 ✅. PROFICIENCY LCERT ESOL C2

28
Σεπτέμβριος
1
12
Σεπτέμβριος
andrea
ADVANCED για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1 ΜΗΝΑΣ
12:00 - 14:00
ONLINE

✅. ADVANCED LTE C1 ✅. ADVANCED TOEIC C1 ✅. ADVANCED IELTS C1

12
Σεπτέμβριος
bs2 (1)
LOWER για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1 ΜΗΝΑΣ
12:00 - 14:00
ONLINE

✅. LOWER LTE B2 ✅. LOWER TOEIC B2 ✅. LOWER IELTS B2

11
Σεπτέμβριος
bs2 (1)
LOWER για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1 ΜΗΝΑΣ
12:00 - 14:00
ONLINE

✅. LOWER LTE B2 ✅. LOWER TOEIC B2 ✅. LOWER IELTS B2

11
Σεπτέμβριος
andrea
ADVANCED για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1 ΜΗΝΑΣ
12:00 - 14:00
ONLINE

✅. ADVANCED LTE C1 ✅. ADVANCED TOEIC C1 ✅. ADVANCED IELTS C1

09
Σεπτέμβριος
andrea
ADVANCED για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1 ΜΗΝΑΣ
20:00 - 22:00
ONLINE

✅. ADVANCED LTE C1 ✅. ADVANCED TOEIC C1 ✅. ADVANCED IELTS C1

07
Σεπτέμβριος
bs2 (1)
LOWER για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1 ΜΗΝΑΣ
20:00 - 22:00
ONLINE

✅. LOWER LTE B2 ✅. LOWER TOEIC B2 ✅. LOWER IELTS B2

07
Σεπτέμβριος
andrea
ADVANCED για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1 ΜΗΝΑΣ
20:00 - 22:00
ONLINE

✅. ADVANCED LTE C1 ✅. ADVANCED TOEIC C1 ✅. ADVANCED IELTS C1

05
Σεπτέμβριος
1
PROFICIENCY για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2 ΜΗΝΕΣ
12:00 - 14:00
ONLINE

✅. PROFICIENCY LTE C2 ✅. PROFICIENCY Michigan ECPE C2 ✅. PROFICIENCY LCERT ESOL C2

05
Σεπτέμβριος
PROFICIENCY Express 2 μήνες
12:00 - 14:00
ONLINE

Το ιδανικό πρόγραμμα προετοιμασίας για ενήλικες για να πάρετε το PROFICIENCY με την πρώτη. Se virtual classroom (με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, με καθηγητές,...

04
Σεπτέμβριος
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01
PROFICIENCY Express 2 μήνες
12:00 - 14:00
ONLINE

Το ιδανικό πρόγραμμα προετοιμασίας για ενήλικες για να πάρετε το PROFICIENCY με την πρώτη. Se virtual classroom (με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, με καθηγητές,...

03
Σεπτέμβριος
20210608_113912
PROFICIENCY Express 2 μήνες
20:00 - 22:00
ONLINE

Το ιδανικό πρόγραμμα προετοιμασίας για ενήλικες για να πάρετε το PROFICIENCY με την πρώτη. Se virtual classroom (με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, με καθηγητές,...

03
Σεπτέμβριος
PROFICIENCY Express 2 μήνες
10:00 - 12:00
ONLINE

Το ιδανικό πρόγραμμα προετοιμασίας για ενήλικες για να πάρετε το PROFICIENCY με την πρώτη. Se virtual classroom (με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, με καθηγητές,...

02
Σεπτέμβριος
bs2 (1)
LOWER για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1 ΜΗΝΑΣ
20:00 - 22:00
ONLINE

✅. LOWER LTE B2 ✅. LOWER TOEIC B2 ✅. LOWER IELTS B2

02
Σεπτέμβριος
PROFICIENCY Express 2 μήνες
18:00 - 20:00
ONLINE

Το ιδανικό πρόγραμμα προετοιμασίας για ενήλικες για να πάρετε το PROFICIENCY με την πρώτη. Se virtual classroom (με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, με καθηγητές,...

31
Αύγουστος
ΜΟΥΤΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03
PROFICIENCY Express 2 μήνες
18:00 - 20:00
ONLINE

Το ιδανικό πρόγραμμα προετοιμασίας για ενήλικες για να πάρετε το PROFICIENCY με την πρώτη. Se virtual classroom (με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, με καθηγητές,...

30
Αύγουστος
Stroubali Spyridoula-C2-ECPE1
PROFICIENCY Express 2 μήνες
20:00 - 22:00
ONLINE

Το ιδανικό πρόγραμμα προετοιμασίας για ενήλικες για να πάρετε το PROFICIENCY με την πρώτη. Se virtual classroom (με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, με καθηγητές,...

30
Ιούλιος
LOWER Express LTE-B2 1 μήνας
18:00 - 20:00
ONLINE

Το ιδανικό πρόγραμμα προετοιμασίας για ενήλικες για να πάρετε το LTE-B2 με την πρώτη. Se virtual classroom (με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, με καθηγητές,...

30
Ιούλιος
1
LOWER Express TOEIC 1 μήνας
18:00 - 20:00
ONLINE

Το ιδανικό πρόγραμμα προετοιμασίας για ενήλικες για να πάρετε το TOEIC με την πρώτη. Se virtual classroom (με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, με καθηγητές,...

28
Ιούλιος
LOWER Express LTE-B2 1 μήνας
18:00 - 20:00
ONLINE

Το ιδανικό πρόγραμμα προετοιμασίας για ενήλικες για να πάρετε το LTE-B2 με την πρώτη. Se virtual classroom (με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, με καθηγητές,...

28
Ιούλιος
1
LOWER Express TOEIC 1 μήνας
18:00 - 20:00
ONLINE

Το ιδανικό πρόγραμμα προετοιμασίας για ενήλικες για να πάρετε το TOEIC με την πρώτη. Se virtual classroom (με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, με καθηγητές,...

28
Ιούλιος
LOWER Express LTE-B2 1 μήνας
10:00 - 12:00
ONLINE

Το ιδανικό πρόγραμμα προετοιμασίας για ενήλικες για να πάρετε το LTE-B2 με την πρώτη. Se virtual classroom (με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, με καθηγητές,...

28
Ιούλιος
1
LOWER Express TOEIC 1 μήνας
10:00 - 12:00
ONLINE

Το ιδανικό πρόγραμμα προετοιμασίας για ενήλικες για να πάρετε το TOEIC με την πρώτη. Se virtual classroom (με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, με καθηγητές,...

26
Ιούλιος
LOWER Express LTE-Β2 1 μήνας
10:00 - 12:00
ONLINE

Το ιδανικό πρόγραμμα προετοιμασίας για ενήλικες για να πάρετε το LTE-B2 με την πρώτη. Se virtual classroom (με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, με καθηγητές,...

26
Ιούλιος
1
LOWER Express TOEIC 1 μήνας
10:00 - 12:00
ONLINE

Το ιδανικό πρόγραμμα προετοιμασίας για ενήλικες για να πάρετε το TOEIC με την πρώτη. Se virtual classroom (με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, με καθηγητές,...

16
Μάι
NEA TMHMATA ΜΑΡΤΙΟΥ | Proficiency Michigan Express σε 2,5 μήνες | Σάββατο μεσημέρι
13:00 - 17:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι, Αθήνα

Εσύ θα ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ σε σένα και σε μας Εμείς θα σε κάνουμε SUCCESS STORY Γιατί ΤΟ ΑΞΙΖΕΙΣ Περισσότερες πληροφορίες

15
Μάι
ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ | Proficiency Μichigan Express σε 2,5 μήνες | Παρασκευή βράδι
18:00 - 22:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι, Αθήνα

Εσύ θα ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ σε σένα και σε μας Εμείς θα σε κάνουμε SUCCESS STORY Γιατί ΤΟ ΑΞΙΖΕΙΣ   Περισσότερες Πληροφορίες

15
Μάι
ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ | LOWER Michigan Express σε 2 μήνες | Σάββατο μεσημέρι
13:00 - 17:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι, Αθήνα

Εσύ θα ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ σε σένα και σε μας Εμείς θα σε κάνουμε SUCCESS STORY Γιατί ΤΟ ΑΞΙΖΕΙΣ   Εξετάσεις κάθε εβδομάδα Αποτελέσματα σε 10...

15
Μάι
NEA TMHMATA ΜΑΡΤΙΟΥ | Proficiency Express Michigan σε 2,5 μήνες | Παρασκευή πρωί
09:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι, Αθήνα

Εσύ θα ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ σε σένα και σε μας Εμείς θα σε κάνουμε SUCCESS STORY Γιατί ΤΟ ΑΞΙΖΕΙΣ   Περισσοτερες πληροφορίες

24
Απρίλιος
ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ | Proficiency Express Language Cert σε 2 μήνες | Παρασκευή βράδι
18:00 - 22:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι, Αθήνα

Εσύ θα ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ σε σένα και σε μας Εμείς θα σε κάνουμε SUCCESS STORY Γιατί ΤΟ ΑΞΙΖΕΙΣ   Εξετάσεις 25 Απριλίου Αποτελέσματα σε 10...

24
Απρίλιος
NΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ | Proficiency Express Language Cert σε 2 μήνες | Παρασκευή πρωι
09:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι, Αθήνα

Εσύ θα ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ σε σένα και σε μας Εμείς θα σε κάνουμε SUCCESS STORY Γιατί ΤΟ ΑΞΙΖΕΙΣ   Εξετάσεις 25 Απριλίου Αποτελέσματα σε 10...

02
Απρίλιος
ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ | LOWER TOEIC Express σε 1 μήνα | Πέμπτη πρωί
09:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι, Αθήνα

Εσύ θα ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ σε σένα και σε μας Εμείς θα σε κάνουμε SUCCESS STORY Γιατί ΤΟ ΑΞΙΖΕΙΣ   Εξετάσεις κάθε εβδομάδα Αποτελέσματα σε 10...

28
Μάρτιος
ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ | LOWER TOEIC Express σε 1 μήνα | Σάββατο μεσημέρι
13:00 - 17:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι, Αθήνα

Εσύ θα ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ σε σένα και σε μας Εμείς θα σε κάνουμε SUCCESS STORY Γιατί ΤΟ ΑΞΙΖΕΙΣ   Εξετάσεις κάθε εβδομάδα Αποτελέσματα σε 10...

03
Φεβρουάριος
‘Εναρξη Νέου Τμήματος PROFICIENCY Τρίτη 03 Δεκεμβρίου
18:00 - 22:00

Ημ. Εναρξης 03/12/2019 Ημέρα ΤΡΙΤΗ Ωρες Παρακολούθησης 18:00-22:00 Εξετάσεις 08/02/2020 Αποτελέσματα – σε 10 ημέρες Εκδοση πιστοποιητικού – 5 ημέρες Πιο Express Proficiency …...

01
Φεβρουάριος
Εναρξη Νέου Τμήματος PROFICIENCY Σάββατο 07 Δεκεμβρίου
09:00 - 13:00

Ημερομηνία Εναρξης 07/12/2019 Ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ Ωρες Παρακολούθησης 09:00-13:00 Εξετάσεις 08/02/2020 Αποτελέσματα ΣΕ 10-12 ημέρες Εκδοση πιστοποιητικού ΣΕ 5 ημέρες   Πιο Express PROFICIENCY… δεν...

09
Ιανουάριος
Εναρξη νέου τμήματος LOWER TOEIC Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου
18:00 - 22:00

Ημερομηνία Εναρξης 05/12/2019 Ημέρα ΠΕΜΠΤΗ Ωρες Παρακολούθησης 18:00-22:00 Εξετάσεις ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 Αποτελέσματα ΣΕ 10-12 ημέρες Εκδοση πιστοποιητικού ΣΕ 5 ημέρες   Πιο Express LOWER...

19
Οκτώβριος
ujWlZGdMq5FzbNP.jpg
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το LOWER
13:00 - 17:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Το μοναδικό πρόγραμμα του mlc athens για ενήλικες που θέλουν να πάρουν το LOWER γρήγορα, οικονομικά και με την πρώτη ▬ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ;...

09
Οκτώβριος
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το PROFICIENCY
09:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Το μοναδικό πρόγραμμα του mlc athens για ενήλικες που θέλουν να πάρουν το PROFICIENCY γρήγορα, οικονομικά και με την πρώτη. ▬ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ...

03
Οκτώβριος
ujWlZGdMq5FzbNP.jpg
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το LOWER
18:00 - 22:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Το μοναδικό πρόγραμμα του mlc athens για ενήλικες που θέλουν να πάρουν το LOWER γρήγορα, οικονομικά και με την πρώτη ▬ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ;...

01
Οκτώβριος
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το PROFICIENCY
18:00 - 22:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Το μοναδικό πρόγραμμα του mlc athens για ενήλικες που θέλουν να πάρουν το PROFICIENCY γρήγορα, οικονομικά και με την πρώτη. ▬ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ...

20
Σεπτέμβριος
ujWlZGdMq5FzbNP.jpg
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το LOWER
18:00 - 22:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Το μοναδικό πρόγραμμα του mlc athens για ενήλικες που θέλουν να πάρουν το LOWER γρήγορα, οικονομικά και με την πρώτη ▬ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ...

06
Σεπτέμβριος
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το PROFICIENCY
09:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Το μοναδικό πρόγραμμα του mlc athens για ενήλικες που θέλουν να πάρουν το PROFICIENCY γρήγορα, οικονομικά και με την πρώτη. ▬ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ...

15
Μάι
sc
Proficiency για Ενήλικες
18:00 - 20:00
ONLINE

Νέα τμήματα Νοεμβρίου. Διάρκεια 2 ή 3 μήνες. 4 ώρες την εβδομάδα (2 δίωρα μαθήματα). Δωρεάν επιπλέον μαθήματα Γραμματικής ή Λεξιλογίου. PROFICIENCY LRN –...