25
Ιούλιος
4fco0eQSDIqCVsXL
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το Proficiency Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο
20:00 - 22:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Proficiency με την πρώτη και express σε 8 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

17
Ιούλιος
RP0uU6qNIQhOZYg1
Το “χαρτί” για Δημόσιο στα χέρια σου τον Σεπτέμβριο
18:00 - 20:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το “χαρτί” για Δημόσιο με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα...

16
Ιούλιος
4fco0eQSDIqCVsXL
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το Proficiency Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο
18:00 - 20:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Proficiency με την πρώτη και express σε 8 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

13
Ιούλιος
4fco0eQSDIqCVsXL
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το Proficiency Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο
09:00 - 11:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Proficiency με την πρώτη και express σε 8 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

13
Ιούλιος
4fco0eQSDIqCVsXL
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το Proficiency Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο
09:00 - 11:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Proficiency με την πρώτη και express σε 8 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

08
Ιούλιος
RP0uU6qNIQhOZYg1
Το “χαρτί” για Δημόσιο στα χέρια σου τον Αύγουστο
20:00 - 22:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το “χαρτί” για Δημόσιο με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα...

05
Ιούλιος
9BwWFJlGjMb2dpmR
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το Lower τον Αύγουστο
18:00 - 22:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Lower με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

04
Ιούλιος
4fco0eQSDIqCVsXL
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το Proficiency Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο
20:00 - 22:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Proficiency με την πρώτη και express σε 8 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

25
Ιούνιος
RP0uU6qNIQhOZYg1
Το “χαρτί” για Δημόσιο στα χέρια σου τον Ιούλιο ή Αύγουστο
18:00 - 20:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το “χαρτί” για Δημόσιο με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα...

25
Ιούνιος
9BwWFJlGjMb2dpmR
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το Lower τον Ιούλιο ή αρχές Αυγούστου
09:00 - 11:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Lower με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

24
Ιούνιος
4fco0eQSDIqCVsXL
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το Proficiency Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο
18:00 - 20:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Proficiency με την πρώτη και express σε 8 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

22
Ιούνιος
4fco0eQSDIqCVsXL
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το Proficiency Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο
11:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Proficiency με την πρώτη και express σε 8 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

20
Ιούνιος
gfeUh8GLucFnSqsC
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το Lower τον Ιούλιο ή αρχές Αυγούστου
20:00 - 22:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Lower με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

20
Ιούνιος
RP0uU6qNIQhOZYg1
Το “χαρτί” για Δημόσιο στα χέρια σου τον Ιούλιο ή Αύγουστο
09:00 - 11:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το “χαρτί” για Δημόσιο με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα...

14
Ιούνιος
WZtaKPmvsrnIzCY8
Έναρξη για να πάρεις το Proficiency τον Ιούλιο ή Αύγουστο
18:00 - 20:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Proficiency με την πρώτη και express σε 8 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

12
Ιούνιος
RP0uU6qNIQhOZYg1
Το “χαρτί” για Δημόσιο στα χέρια σου τον Ιούλιο ή Αύγουστο
11:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το “χαρτί” για Δημόσιο με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα...

11
Ιούνιος
9BwWFJlGjMb2dpmR
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το Lower τον Ιούλιο ή αρχές Αυγούστου
11:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Lower με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

06
Ιούνιος
gfeUh8GLucFnSqsC
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το Lower τον Ιούλιο ή αρχές Αυγούστου
09:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Lower με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

05
Ιούνιος
WZtaKPmvsrnIzCY8
Έναρξη για να πάρεις το Proficiency τον Ιούλιο ή Αύγουστο
11:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Proficiency με την πρώτη και express σε 8 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

03
Ιούνιος
RP0uU6qNIQhOZYg1
Το “χαρτί” για Δημόσιο στα χέρια σου τον Ιούνιο ή Ιούλιο
18:00 - 20:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το “χαρτί” για Δημόσιο με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα...

01
Ιούνιος
gfeUh8GLucFnSqsC
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το Lower τον Ιούλιο
13:00 - 17:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Lower με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

30
Μάιος
RP0uU6qNIQhOZYg1
Το “χαρτί” για Δημόσιο στα χέρια σου τον Ιούνιο ή Ιούλιο
20:00 - 22:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το “χαρτί” για Δημόσιο με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα...

30
Μάιος
gfeUh8GLucFnSqsC
Άμεση Έναρξη για να πάρεις το Lower τον Ιούνιο ή Ιούλιο
18:00 - 20:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Lower με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

29
Μάιος
WZtaKPmvsrnIzCY8
Έναρξη για να πάρεις το Proficiency τον Ιούλιο ή Αύγουστο
11:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το Proficiency με την πρώτη και express σε 8 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα παρακολούθησης  ...

28
Μάιος
RP0uU6qNIQhOZYg1
Το “χαρτί” για Δημόσιο στα χέρια σου τον Ιούνιο ή Ιούλιο
18:00 - 20:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το “χαρτί” για Δημόσιο με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα...

25
Μάιος
RP0uU6qNIQhOZYg1
Το “χαρτί” για Δημόσιο στα χέρια σου τον Ιούνιο ή Ιούλιο
09:00 - 11:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα προετοιμασίας για να πάρεις το “χαρτί” για Δημόσιο με την πρώτη και express σε 5 εβδομάδες.   Επέλεξε ένα από τα δύο πακέτα...