20
Μάιος
4qa39LWGZyxkIYn
Έναρξη: Αγγλικά για Δημόσιο Express 175€
18:00 - 20:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιεί την...

20
Μάιος
PIKNumAt4UMBhai
Έναρξη: PROFICIENCY Express 265€
18:00 - 20:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιείτε την...

20
Μάιος
0t5GbvW8QCaoDVf
Έναρξη: Learn Business English από 95€
19:00 - 21:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να μάθει Αγγλικά για επικοινωνία στην εργασία, να βελτιώσει τα business English skills (Speaking for...

23
Μάιος
DvpeTmarMPgIk8S
Έναρξη: LOWER Express 265€
18:00 - 20:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιεί την...

24
Μάιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
19:00 - 21:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

25
Μάιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
09:00 - 11:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

25
Μάιος
0t5GbvW8QCaoDVf
Έναρξη: Learn Business English από 95€
11:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να μάθει Αγγλικά για επικοινωνία στην εργασία, να βελτιώσει τα business English skills (Speaking for...

25
Μάιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
13:00 - 15:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

28
Μάιος
DvpeTmarMPgIk8S
Έναρξη: LOWER Express 265€
11:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιεί την...

29
Μάιος
PIKNumAt4UMBhai
Έναρξη: PROFICIENCY Express 265€
11:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ ✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιείτε...

30
Μάιος
4qa39LWGZyxkIYn
Έναρξη: Αγγλικά για Δημόσιο Express 175€
20:00 - 22:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιεί την...

31
Μάιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
19:00 - 21:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

29
Ιούνιος
0t5GbvW8QCaoDVf
Έναρξη: Learn Business English από 95€
11:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να μάθει Αγγλικά για επικοινωνία στην εργασία, να βελτιώσει τα business English skills (Speaking for...

01
Ιούλιος
0t5GbvW8QCaoDVf
Έναρξη: Learn Business English από 95€
19:00 - 21:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να μάθει Αγγλικά για επικοινωνία στην εργασία, να βελτιώσει τα business English skills (Speaking for...

18
Μάιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
13:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

18
Μάιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
09:00 - 11:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

17
Μάιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
19:00 - 21:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

16
Μάιος
PIKNumAt4UMBhai
Έναρξη: PROFICIENCY Express 265€
18:00 - 20:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιείτε την...

15
Μάιος
4qa39LWGZyxkIYn
Έναρξη: Αγγλικά για Δημόσιο Express 175€
09:00 - 11:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιεί την...

14
Μάιος
DvpeTmarMPgIk8S
Έναρξη: LOWER Express 265€
20:00 - 22:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιεί την...

11
Μάιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
13:00 - 15:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

11
Μάιος
PIKNumAt4UMBhai
Έναρξη: PROFICIENCY Express 265€
11:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιείτε την...

11
Μάιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
09:00 - 11:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

10
Μάιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
19:00 - 21:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

07
Μάιος
4qa39LWGZyxkIYn
Έναρξη: Αγγλικά για Δημόσιο Express 175€
11:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιεί την...

07
Μάιος
DvpeTmarMPgIk8S
Έναρξη: LOWER Express 265€
09:00 - 11:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιεί την...

04
Μάιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
13:00 - 15:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

04
Μάιος
PIKNumAt4UMBhai
Έναρξη: PROFICIENCY Express 265€
09:00 - 11:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιείτε την...

04
Μάιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
09:00 - 11:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

03
Μάιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
19:00 - 21:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

02
Μάιος
DvpeTmarMPgIk8S
Έναρξη: LOWER Express 265€
18:00 - 20:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιεί την...

22
Απρίλιος
PIKNumAt4UMBhai
Έναρξη: PROFICIENCY Express 265€
18:00 - 20:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιείτε την...

22
Απρίλιος
4qa39LWGZyxkIYn
‘Εναρξη: Αγγλικά για Δημόσιο Express 175€
18:00 - 20:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιεί την...

20
Απρίλιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
13:00 - 15:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

20
Απρίλιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
09:00 - 11:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

19
Απρίλιος
fKQkbY9DqnsXeZw
Έναρξη: Practice Business English
19:00 - 21:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

Πρόγραμμα σχεδιασμένο από το mlc athens για όποιον θέλει να βελτιώσει και να αναπτύξει τις Business English δεξιότητες (emailing, negotiating, presentations..and more) και την...

18
Απρίλιος
DvpeTmarMPgIk8S
Έναρξη: LOWER Express 265€
20:00 - 22:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιεί την...

17
Απρίλιος
PIKNumAt4UMBhai
Έναρξη: PROFICIENCY Express 265€
11:00 - 13:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιείτε την...

17
Απρίλιος
4qa39LWGZyxkIYn
Έναρξη: Αγγλικά για Δημόσιο Express 175€
09:00 - 11:00
Ακαδημίας 52, Κολωνάκι 10679 Αθήνα

✔ Προσαρμόζεται στο επίπεδο που ήδη έχετε στα Αγγλικά ✔ To oλοκληρώνετε στον χρόνο που χρειάζεται και στα χρήματα που χρειάζεται ✔ Aξιοποιεί την...