97
% επιτυχία
9 χρόνια, 10257 ενήλικες σπουδαστές

Μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΑ για ΕΝΗΛΙΚΕΣ 4 μήνες (1 τάξη & εξάσκηση ή πιστοποίηση)

 • Έναρξη κάθε εβδομάδα.
 • Ταχύρρυθμα προγράμματα, μόνο για ενήλικες.
 • Ευέλικτο στην παρακολούθηση.
 • ONLINE, με LIVE διδασκαλία (τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο, σε τάξεις με καθηγητή, και διαδραστικότητα).
 • 2 ή 3 δίωρα μαθήματα την εβδομάδα (μαθήματα σε τάξεις live με καθηγητή)
 • Δωρεάν 1 ή 2 δίωρα με live webinars με καθηγητές για γραμματική και λεξιλόγιο
 • Δωρεάν ασύγχρονη πλατφόρμα με όλα τα μαθήματα και δωρεάν υλικό
 • Προαιρετικά δωρεάν webinars για Lower, Advanced ή Proficiency
 • 2 επίπεδα (Β2-καλό ή C2-άριστο)
 • 20 επιπλέον ώρες Speaking-Listening μαθήματα
 • ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 • ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

11

ΑΓΓΛΙΚΑ για ΕΝΗΛΙΚΕΣ Β2 4 μήνες 300€

Eνάρξεις κάθε εβδομάδα

Απευθύνεται σε όσους έχουν μέτριο επίπεδο στα Αγγλικά, θέλουν να φτάσουν σε καλό επίπεδο και να εξασκήσουν και τον προφορικό λόγο (Speaking). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέα ύλη μαθημάτων, καλύπτει κενά και επανάληψη από μέτριο επίπεδο, και βοηθάει τον σπουδαστή στην εξάσκηση της γλώσσας. Για όσους ενήλικες ενδιαφέρονται να βελτιώσουν και να μάθουν να επικοινωνούν Αγγλικά με άνεση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ:

 1. Διάρκεια 4 μήνες
 2. 60 ώρες live μαθήματα με καθηγητές, σε διαδραστικές τάξεις με ΖΟΟΜ.
  Με συμμετοχή, απορίες, ασκήσεις, διόρθωμα, εξάσκηση σε τάξη με καθηγητή.
 3. Μαθήματα Grammar & Vocabulary & Speaking-Listening
 4. 40 ώρες live webinars με καθηγητές, χωρίς διαδραστικότητα, δωρεάν για 6 μήνες.
  Διάλεξη από καθηγητή, με ανάλυση και ασκήσεις, απαντήσεις και σχόλια από τον καθηγητή, για κάλυψη κενών και επιπλέον εξάσκηση.
 5. Επιπλέον live webinars για Lower – Advanced (προαιρετικά)
 6. Δωρεάν όλο το διδακτικό υλικό.
 7. Δωρεάν ασύγχρονη πλατφόρμα με όλα τα μαθήματα.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτεί σκορ 50+ στο τεστ κατάταξης του κέντρου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 • 4 μήνες πρόγραμμα
 • Προσφορά 300€ (από 425€)
 • Προεξόφληση
 • Πριν την έναρξη του προγράμματος
 • Δυνατότητα πληρωμής σε 2 δόσεις (225€ πριν την έναρξη, και 200€ μετά από 2 μήνες), χωρίς την προσφορά.

Πληρωμή με e-banking

Ενάρξεις κάθε εβδομάδα.

Επιλογή 2 ή 3 μαθήματα από τα παρακάτω, με δυνατότητα αλλαγής κάθε εβδομάδα.

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00-20:00
 • ΤΡΙΤΗ 10:00-12:00
 • ΤΡΙΤΗ 18:00-20:00
 • ΤΡΙΤΗ 20:00-22:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 18:00-20:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 20:0-22:00
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:0-12:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-16:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00-18:00
 • 2 ή 3 μάθηματα την εβδομάδα, 4 ώρες με καθηγητή.
 • 1 μάθημα Grammar κάθε εβδομάδα.
 • 1 μάθημα Vocabulary (Writing – Reading) κάθε εβδομάδα.
 • 1 μάθημα Speaking-Listening κάθε εβδομάδα.
 • Επιλέγετε 1 μάθημα από το καθένα.
 • Επιλέγετε την μέρα και ώρα που εξυπηρετεί.
 • Αλλαγή μέρας και ώρας.
 • Αναπλήρωση μαθήματος.

ΔΩΡΕΑΝ WEBINARS live με ΖΟΟΜ με καθηγητή 

 • 1 ή 2 webinars την εβδομάδα, με καθηγητή.
 • Webinar Vocabulary B1 (μέτριο) και Webinar Vocabulary B2 (καλό επίπεδο)
 • Webinar Grammar B1 (μέτριο) και Webinar Vocabulary Β2 (καλό επίπεδο).
 • Επιλέγετε πόσα και πότε τα παρακολουθείτε.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης του ίδιου webinar δωρεάν.
 • Διάρκεια webinars για 6 μήνες.
 • Δωρεάν επιπλέον webinars για Lower ή Advanced (προαιρετικά)

Επιλογή από καθημερινές 10-12, 18-20, 20-22 ή ΣΚ 10-12, 12-14, 14-16, 16-18.

13

ΑΓΓΛΙΚΑ για ΕΝΗΛΙΚΕΣ C2 4 μήνες 300€

Eνάρξεις κάθε εβδομάδα

Απευθύνεται σε όσους έχουν καλό επίπεδο στα Αγγλικά, θέλουν να φτάσουν σε άριστο επίπεδο και να βελτιώσουν το Speaking. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέα ύλη μαθημάτων, καλύπτει κενά και επανάληψη από καλό επίπεδο, και βοηθάει τον σπουδαστή στην εξάσκηση της γλώσσας. Για όσους ενήλικες ενδιαφέρονται να βελτιώσουν και να μάθουν να επικοινωνούν Αγγλικά με άνεση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ:

 1. Διάρκεια 4 μήνες
 2. 60 ώρες live μαθήματα με καθηγητές, σε διαδραστικές τάξεις με ΖΟΟΜ.
  Με συμμετοχή, απορίες, ασκήσεις, διόρθωμα, εξάσκηση σε τάξη με καθηγητή.
 3. Μαθήματα Grammar & Vocabulary & Speaking-Listening.
 4. 40 ώρες live webinars με καθηγητές, χωρίς διαδραστικότητα, δωρεάν για 6 μήνες.
  Διάλεξη από καθηγητή, με ανάλυση και ασκήσεις, απαντήσεις και σχόλια από τον καθηγητή, για κάλυψη κενών και επιπλέον εξάσκηση.
 5. Επιπλέον live webinars για Advanced-Proficiency (προαιρετικά).
 6. Δωρεάν όλο το διδακτικό υλικό.
 7. Δωρεάν ασύγχρονη πλατφόρμα με όλα τα μαθήματα.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτεί σκορ 70+ στο τεστ κατάταξης του κέντρου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 • 4 μήνες πρόγραμμα
 • Προσφορά 300€ (από 425€)
 • Προεξόφληση
 • Πριν την έναρξη του προγράμματος
 • Δυνατότητα πληρωμής σε 2 δόσεις (225€ πριν την έναρξη, και 200€ μετά από 2 μήνες), χωρίς την προσφορά.

Πληρωμή με e-banking

Ενάρξεις κάθε εβδομάδα.

Επιλογή 2 ή 3 μαθήματα από τα παρακάτω, με δυνατότητα αλλαγής κάθε εβδομάδα.

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00-20:00
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00-22:00
 • ΤΡΙΤΗ 10:00-12:00
 • ΤΡΙΤΗ 18:00-20:00
 • ΤΡΙΤΗ 20:00-22:00
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00-20:00
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00-22:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 18:00-20:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 20:00-22:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-16:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00-18:00
 • 2 ή 3 μάθηματα την εβδομάδα, 4 ώρες με καθηγητή.
 • 1 μάθημα Grammar κάθε εβδομάδα.
 • 1 μάθημα Vocabulary (Writing-Reading) κάθε εβδομάδα.
 • 1 μάθημα Speaking-Listening κάθε εβδομάδα.
 • Επιλέγετε 1 μάθημα από το καθένα.
 • Επιλέγετε την μέρα και ώρα που εξυπηρετεί.
 • Αλλαγή μέρας και ώρας.
 • Αναπλήρωση μαθήματος.

WEBINARS live με ΖΟΟΜ με καθηγητή 

 • 1 ή 2 webinars την εβδομάδα, με καθηγητή.
 • Webinar Vocabulary B2 (καλό) και Webinar Vocabulary C2 (άριστο επίπεδο)
 • Webinar Grammar B2 (καλό) και Webinar Vocabulary C2 (άριστο επίπεδο).
 • Επιλέγετε πόσα και πότε τα παρακολουθείτε.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης του ίδιου webinar δωρεάν.
 • Διάρκεια webinars για 6 μήνες.
 • Δωρεάν επιπλέον webinars για Advanced ή Proficiency (προαιρετικά)

Επιλογή από καθημερινές 10-12, 18-20, 20-22 ή ΣΚ 10-12, 12-14, 14-16, 16-18.

+Πως γίνεται το μάθημα με καθηγητή;
Το κάθε μάθημα διαρκεί 2 ώρες. Γίνεται παρουσίαση με θεωρία και παραδείγματα. Μετά ακολουθεί εξάσκηση των σπουδαστών σε ασκήσεις με χρόνο για την καλύτερη εμπέδωση της θεωρίας. Ο καθηγητής καθοδηγεί, διορθώνει, εξετάζει κατά την διάρκεια των ασκήσεων. Λύνονται απορίες και γίνεται καλύτερη εμπέδωση της ύλης. Στο τέλος (30-40′) γίνεται εφαρμογή της νέας ύλης με Speaking ή Writing, για να υπάρχει άμεση εφαρμογή της νέα γλώσσας. Σε όλο το μάθημα οι σπουδαστές συμμετέχουν ενεργά για να μάθουν Αγγλικά.
+Τα Webinar που βοηθάνε;
Τα webinars σας γλιτώνουν την μελέτη σας (από την εμπεριά μας με σπουδαστές, 2 ώρες webinar την εβδομάδα σας γλιτώνουν από 6-7 ώρες μελέτης προσωπικής). Είναι ΔΙΑΛΕΞΗ από καθηγητή, σε πραγματικό χρόνο, και βοηθάει να καταλάβετε καλύτερα την ύλη. Ο καθηγητής κάνει στοχευμένες παρουσιάσεις, με προβλήματα, με ερωτήσεις που τις απαντά στην διάρκεια του webinar, δίνει χρόνο για μικρή μελέτη, και μετά τις απαντήσεις.

Μπορείτε να το ανοίξετε και απλά να παρακολουθείτε, να κάνετε και ασκήσεις παράλληλα, και μελετάτε “παθητικά” τα Αγγλικά.

Το υλικό και τα μαθήματα είναι όλα διαθέσιμα στην βιβλιοθήκη του κέντρου, με σύντομες παρουσιάσεις για αναφορά και όλες τις απαντήσεις (για να τα βλέπετε όποτε θέλετε μόνοι σας).

+Πως γίνετε να ξεκινάω κάθε εβδομάδα;
Το κάθε μάθημα ειναι αυτόνομο, με αυτοτελή θέματα. Αυτό κάνει το κάθε μάθημα ανεξάρτητο και έτσι ξεκινάτε κάθε εβδομάδα, χωρίς πίεση έναρξη σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Επίσης, η αυτονομία βοηθάει να αναπληρώσετε κάποιο μάθημα ένα το χάσετε.

Τέλος, μπορείτε να σταματήσετε για 1 εβδομάδα, χωρίς να χάσετε την σειρά στα μαθήματα.

+Μπορώ να αλλάξω μέρα και ώρα;
Η αυτονομία στα μαθήματα προσφέρει την δυνατότητα αλλαγής μέρας και ώρας.

Το ίδιο μάθημα γίνεται αρκετές φορές την εβδομάδα, καθημερινές ή Σάββατο, και αλλάζετε μέρα και ώρα οπως σας βολεύει (πρωί, απόγευμα ή βράδι) χωρίς να χάσετε τίποτα από τα μαθήματα. Γίνεται από εφαρμογή, εύκολα και μέχρι και 48 ώρες πριν το μάθημα.

+Μπορώ να πάρω Lower-Advanced-Proficiency?
Μπορείτε να δοκιμάσετε τα live webinars με εξετάσεις, τα οποία ειναι δωρεάν στο πακέτο σας. Δείτε το σκορ και εάν νιώθετε σίγουροι μπορείτε να δώσετε εξετάσεις μόνοι σας. Εάν χρειάζετε να κάνετε μαθήματα, δείτε τα προγράμματα του κέντρου.
+Πρόοδος κατά την διάρκεια σπουδών
Κάθε τέλος μήνα γίνεται ένα τεστ για την πρόοδο σας, και με βαθμολόγηση από καθηγητές. Είναι προαιρετικό. Υπάρχει καθοδήγηση από καθηγητές του κέντρου για την πρόοδο σας και για προτάσεις σχετικά με την καλύτερη αξιοποίηση του προγράμματος σας.

Πήρε το Lower με την πρώτη

Μεγάλη ικανοποίηση και επιτυχία για το Lower !
Ευχαριστώ για την ευκαιρία, που έχει σίγουρο αποτέλεσμα

Σεπτέμβριος 2021

placement test online 2021

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Πρελορέντζου Μαρία-Γαρυφαλιά

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Πάρα πολύ ευχαριστημένη! Μέσα σε 2 μήνες κατάφερα να πάρω το ECPE !
  Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!
  Σας ευχαριστώ πολύ!

  Απρίλιος 2022

  Αργύρη Θεοδώρα

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τον εξεταζόμενο.
  Οργανωμένα προγράμματα.
  Σίγουρη επιτυχία!
  Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και η επιτυχία ήρθε με την πρώτη προσπάθεια.

  Μάρτιος 2022

  Βασιλείου Στέφανος & Βαρελη Λαμπρινή

  Πήραν το Proficiency με την πρώτη

  Άψογη εξυπηρέτηση, πολύ καλοί οι καθηγητές και καλή οργάνωση! Σε 2 μήνες όντως το πήρα, ευχαριστώ !

  Επιτυχία σε 2 μήνες. Πραγματικά αξίζει. Οι καθηγήτριες εξαιρετικές και όλο το προσωπικό ευγενικό και εξυπηρετικό.

  Μάρτιος 2022

  Τσατσαλίδη Κωνσταντίνα

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Μονο με 2 μηνες μαθημάτων και η επιτυχία ήταν δεδομένη στο mlc!!🥳

  Φεβρουάριος 2022

  Κανάκη Ευαγγελία

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Ποιος να το πίστευε ότι σε δυο μήνες θα είχα το Proficiency στα χέρια μου ! Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του MLC Athens 🥳🥳👏👏

  Φεβρουάριος 2022

  Μπατάλας Μάριος

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  όλα τέλεια το πήρα σε 2 μήνες! άψογη εξυπηρέτηση

  Ιάνουαριος 2022

  Τζοβάρα Μαριάννα

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Ναι, σε δύο μήνες πήρα το C2, όπως μου είπαν από το mlc!!!
  Με την τέλεια οργάνωση των μαθημάτων τους και την άψογη εξυπηρέτηση του γραφείου τους είχαμε αυτό το αποτέλεσμα!
  Ευχαριστώ mlc Athens!!!
  Και… ποτέ δεν είναι !αργά να κυνηγάμε τους στόχους μας!!!!

  Ιάνουαριος 2022

  X