Παράταση εγγραφών για τις εξετάσεις LRN Ιουνίου 2022

Οι εγγραφές για τις εξετάσεις LRN (4 & 25 Ιουνίου 2022) έχουν παραταθεί από τον φορέα μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη, 21 Απριλίου.