97
% επιτυχία
9 χρόνια, 12864 ενήλικες σπουδαστές

Νέες ενάρξεις μέχρι 30 Νοεμβρίου

 • 3 ή 4 μήνες μαθήματα με σύγχρονη διδασκαλία με καθηγητές με ΖΟΟΜ, 2 δίωρα την εβδομάδα.
 • Μόνο στο mlc!!! ΔΩΡΕΑΝ 6 μήνες webinars με καθηγητές (σύγχρονα) για επανάληψη και εξάσκηση γραμματικής και λεξιλογίου αξίας 195€
 • Μόνο στο mlc!!! ΔΩΡΕΑΝ 12 μήνες πρόσβαση στην ασύγχρονη βιβλιοθήκη του κέντρου με 100+ video μαθήματα, βιβλία & υλικό.
 • ‘Αμεση έναρξη μαθημάτων
 • Ευέλικτο στην παρακολούθηση (αλλάζετε μέρα και ώρα με εφαρμογή).
 • Επιλογή για προετοιμασία για τα LTE ή TOEIC, μόνο με πολλαπλή επιλογή (χωρίς έκθεση και προφορικά).
 • Δωρεάν παράταση προγράμματος για 2 μήνες.

Δείτε το video με τον οδηγό LOWER με την Ria G & την Dimi E

website home page (4)

Lower TOEIC 3 ή 4 μήνες 300€

Νέα ενάρξεις μέχρι 30 Νοεμβρίου
Για εξεταστικές Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2023

ΜΕΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • 60 ώρες διαδικτυακά μαθήματα live με καθηγητή, σε διαδραστικές τάξεις με ΖΟΟΜ (grammar, vocabulary, reading, listening, vocabulary, tests)
 • 67 ώρες webinars live με καθηγητή, με ΖΟΟΜ (για εξάσκηση, κάλυψη κενών και επανάληψη γραμματικής & λεξιλογίου)
 • Δωρεάν online βιβλιοθήκη με πλούσιο υλικό και βιβλιογραφία
 • Δωρεάν ασύγχρονη πλατφόρμα με όλα τα μαθήματα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σπουδαστή

 • τεστ εξάσκησης κάθε εβδομάδα
 • 18 τεστ προόδου & προσομοίωσης
 • εργασίες κάθε εβδομάδα & διόρθωμα
 • αξιολόγηση επίδοσης στην τάξη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 • Προσφορά 300€ (από 400€)
 • Προεξόφληση
ΠΛΗΡΩΜΗ σε 2 δόσεις

 • 1η δόση 250€ για το Α’ μέρος (2 ή 3 μήνες)
 • Πριν την έναρξη παρακολούθησης
 • 2η δόση 150€ για το Β’ μέρος (1 μήνα)
 • Πριν την έναρξη παρακολούθησης

Πληρωμή με e-banking

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ για εργασία & σπουδές, Ελλάδα & εξωτερικό. Δεν χρειάζεται ανανέωση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ σε δημόσιο και ΑΣΕΠ ως TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

H συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτεί σκορ 50+ στο τεστ κατάταξης του κέντρου.

 1. Η εξέταση περιέχει 2 μέρη: Reading – Listening, μόνο με πολλαπλή επιλογή.
 2. 200 ερωτήσεις σε 2 ώρες εξέτασης.
 3. Για να περάσετε την εξέταση πρέπει να πιάσετε 50% (συμψηφισμός στα 2 μέρη).
 4. Εξετάσεις κάθε εβδομάδα δια ζώσης.
 5. Αποτελέσματα σε 10-12 μέρες. Αποστολή έντυπου πιστοποιητικού σε 1 εβδομάδα.
 6. Εξέταστρα 150€
 7. ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Νέες ενάρξεις μέχρι 30 Νοεμβρίου
Για εξεταστικές Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2023

 • Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 μέρη.
 • Έναρξη κάθε εβδομάδα, για κάθε μέρος.
 • Παρακολουθείτε 4 ώρες την εβδομάδα, 2 δίωρα μαθήματα την εβδομάδα, σε κάθε μέρος, με καθηγητές live
 • Παρακολουθείτε 6 ώρες για πιο ταχύρρυθμο πρόγραμμα.
 • Επιλέγετε την μέρα και ώρα που εξυπηρετεί. Αλλαγή μέρας και ώρας. Αναπλήρωση μαθήματος.

Α’ ΜΕΡΟΣ | Νοέμβριο έως Ιανουάριο

Παρακολουθείτε 2 μαθήματα την εβδομάδα από τα παρακάτω.

 • ΤΡΙΤΗ 10:00-12:00
 • ΤΡΙΤΗ 18:00-20:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 20:00-22:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-12:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-16:00

Β’ ΜΕΡΟΣ | Φεβρουάριο

Παρακολουθείτε 2 μαθήματα την εβδομάδα από τα παρακάτω.

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00-22:00
 • ΤΡΙΤΗ 10:00-12:00
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00-22:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-16:00
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 14:00-16:00

ΔΩΡΕΑΝ webinars με καθηγητές

 • 2 έως 6 δωρεάν ώρες webinars κάθε εβδομάδα
 • για γραμματική και λεξιλόγιο, κάλυψη κενών και επανάληψη.

Νέες ενάρξεις μέχρι 15 Δεκεμβρίου
Για εξεταστικές Μαρτίου-Απριλίου 2023

 • Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 μέρη.
 • Έναρξη κάθε εβδομάδα, για κάθε μέρος.
 • Παρακολουθείτε 4 ώρες την εβδομάδα, 2 δίωρα μαθήματα την εβδομάδα, σε κάθε μέρος, με καθηγητές live
 • Παρακολουθείτε 6 ώρες για πιο ταχύρρυθμο πρόγραμμα.
 • Επιλέγετε την μέρα και ώρα που εξυπηρετεί. Αλλαγή μέρας και ώρας. Αναπλήρωση μαθήματος.

Α’ ΜΕΡΟΣ | Δεκέμβριο έως Φεβρουάριο

Παρακολουθείτε 2 μαθήματα την εβδομάδα από τα παρακάτω.

 • ΤΡΙΤΗ 10:00-12:00
 • ΤΡΙΤΗ 18:00-20:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 20:00-22:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-12:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-16:00

Β’ ΜΕΡΟΣ | Φεβρουάριο ή Μάρτιο

Παρακολουθείτε 2 μαθήματα την εβδομάδα από τα παρακάτω.

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00-22:00
 • ΤΡΙΤΗ 10:00-12:00
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00-22:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-16:00
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 14:00-16:00

ΔΩΡΕΑΝ webinars με καθηγητές

 • 2 έως 6 δωρεάν ώρες webinars κάθε εβδομάδα
 • για γραμματική και λεξιλόγιο, κάλυψη κενών και επανάληψη.

Παρακολουθείτε 1 webinar grammar B1, 1 webinar grammar B2, 1 webinar vocabulary B1, 1 webinar vocabulary B2.

 

 • Κλείνετε την μέρα και ώρα που σας βολεύει καλύτερα.
 • Αλλάζετε μέρα και ώρα.
 • Παρακολουθείτε το ίδιο webinar live όσες φορές θέλετε – δεν χάνετε ώρες.

Webinars Grammar B1 (μέτριο επίπεδο)

 • Δευτέρα 18:00-19:00
 • Τετάρτη 20:00-21:00
 • Κυριακή 10:00-11:00

Webinars Vocabulary B1 (μέτριο επίπεδο)

 • Δευτέρα 19:00-20:00
 • Τετάρτη 21:00-22:00
 • Κυριακή 11:00-12:00

Webinars Grammar B2 (καλό επίπεδο)

 • Δευτέρα 20:00-21:00
 • Πέμπτη 18:00-19:00
 • Παρασκευή 10:00-11:00
 • Σάββατο 16:00-17:00

Webinars Vocabulary B2 (καλό επίπεδο)

 • Δευτέρα 21:00-22:00
 • Πέμπτη 19:00-20:00
 • Παρασκευή 11:00-12:00
 • Σάββατο 17:00-18:00

website home page (5)

Lower LTE 3 ή 4 μήνες 300€

Νέες ενάρξεις μέχρι 30 Νοεμβρίου
Για εξεταστικές Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2023

ΜΕΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • 60 ώρες διακικτυακά μαθήματα live με καθηγητή, σε διαδραστικές τάξεις με ΖΟΟΜ (grammar, vocabulary, reading, listening, vocabulary, tests)
 • 67 ώρες webinars live με καθηγητή, με ΖΟΟΜ (για εξάσκηση, κάλυψη κενών και επανάληψη γραμματικής & λεξιλογίου)
 • Δωρεάν online βιβλιοθήκη με πλούσιο υλικό και βιβλιογραφία
 • Δωρεάν ασύγχρονη πλατφόρμα με όλα τα μαθήματα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σπουδαστή

 • τεστ εξάσκησης κάθε εβδομάδα
 • 18 τεστ προόδου & προσομοίωσης
 • εργασίες κάθε εβδομάδα & διόρθωμα
 • αξιολόγηση επίδοσης στην τάξη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 • Προσφορά 300€ (από 400€)
 • Προεξόφληση
ΠΛΗΡΩΜΗ σε 2 δόσεις

 • 1η δόση 250€ για το Α’ μέρος (2 ή 3 μήνες)
 • Πριν την έναρξη παρακολούθησης
 • 2η δόση 150€ για το Β’ μέρος (1 μήνα)
 • Πριν την έναρξη παρακολούθησης

Πληρωμή με e-banking

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ για εργασία & σπουδές, Ελλάδα & εξωτερικό. Δεν χρειάζεται ανανέωση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ σε δημόσιο και ΑΣΕΠ LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2)

H συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτεί σκορ 50+ στο τεστ κατάταξης του κέντρου.

 1. Η εξέταση περιέχει μόνο 2 μέρη: Reading – Listening, μόνο με πολλαπλή επιλογή.
 2. 56 ερωτήσεις σε 1.5 ώρα εξέτασης.
 3. Για να περάσετε την εξέταση πρέπει να πιάσετε 60% (συμψηφισμός στα 2 μέρη).
 4. Μόνο πολλαπλής επιλογής.
 5. Εξεταστικές κάθε μέρα online.
 6. Αποτελέσματα σε 2 μέρες και αποστολή e-certificate στο email σας. Αποστολή έντυπου πιστοποιητικού σε 1 εβδομάδα.
 7. Εξέταστρα 119€ (από 145€) προσφορά για mlc students
 8. ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Νέες ενάρξεις μέχρι 30 Νοεμβρίου
Για εξεταστικές Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2023

 • Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 μέρη.
 • Έναρξη κάθε εβδομάδα, για κάθε μέρος.
 • Παρακολουθείτε 4 ώρες την εβδομάδα, 2 δίωρα μαθήματα την εβδομάδα, σε κάθε μέρος, με καθηγητές live
 • Παρακολουθείτε 6 ώρες για πιο ταχύρρυθμο πρόγραμμα.
 • Επιλέγετε την μέρα και ώρα που εξυπηρετεί. Αλλαγή μέρας και ώρας. Αναπλήρωση μαθήματος.

Α’ ΜΕΡΟΣ | Νοέμβριο έως Ιανουαρίο

Παρακολουθείτε 2 μαθήματα την εβδομάδα από τα παρακάτω.

 • ΤΡΙΤΗ 10:00-12:00
 • ΤΡΙΤΗ 18:00-20:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 20:00-22:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-12:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-16:00

Β’ ΜΕΡΟΣ | Φεβρουάριο

Παρακολουθείτε 2 μαθήματα την εβδομάδα από τα παρακάτω.

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00-22:00
 • ΤΡΙΤΗ 10:00-12:00
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00-22:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-16:00
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 14:00-16:00

ΔΩΡΕΑΝ webinars με καθηγητές

 • 2 έως 6 δωρεάν ώρες webinars κάθε εβδομάδα
 • για γραμματική και λεξιλόγιο, κάλυψη κενών και επανάληψη.

Νέες ενάρξεις μέχρι 15 Δεκεμβρίου
Για εξεταστικές Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2023

 • Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 μέρη.
 • Έναρξη κάθε εβδομάδα, για κάθε μέρος.
 • Παρακολουθείτε 4 ώρες την εβδομάδα, 2 δίωρα μαθήματα την εβδομάδα, σε κάθε μέρος, με καθηγητές live
 • Παρακολουθείτε 6 ώρες για πιο ταχύρρυθμο πρόγραμμα.
 • Επιλέγετε την μέρα και ώρα που εξυπηρετεί. Αλλαγή μέρας και ώρας. Αναπλήρωση μαθήματος.

Α’ ΜΕΡΟΣ | Δεκέμβριο έως Φεβρουάριο

Παρακολουθείτε 2 μαθήματα την εβδομάδα από τα παρακάτω.

 • ΤΡΙΤΗ 10:00-12:00
 • ΤΡΙΤΗ 18:00-20:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 20:00-22:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-12:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-16:00

Β’ ΜΕΡΟΣ | Φεβρουάριο ή Μάρτιο

Παρακολουθείτε 2 μαθήματα την εβδομάδα από τα παρακάτω.

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00-22:00
 • ΤΡΙΤΗ 10:00-12:00
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00-22:00
 • ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:00
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-16:00
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 14:00-16:00

ΔΩΡΕΑΝ webinars με καθηγητές

 • 2 έως 6 δωρεάν ώρες webinars κάθε εβδομάδα
 • για γραμματική και λεξιλόγιο, κάλυψη κενών και επανάληψη.

Παρακολουθείτε 1 webinar grammar B1, 1 webinar grammar B2, 1 webinar vocabulary B1, 1 webinar vocabulary B2.

 

 • Κλείνετε την μέρα και ώρα που σας βολεύει καλύτερα.
 • Αλλάζετε μέρα και ώρα.
 • Παρακολουθείτε το ίδιο webinar live όσες φορές θέλετε – δεν χάνετε ώρες.

Webinars Grammar B1 (μέτριο επίπεδο)

 • Δευτέρα 18:00-19:00
 • Τετάρτη 20:00-21:00
 • Κυριακή 10:00-11:00

Webinars Vocabulary B1 (μέτριο επίπεδο)

 • Δευτέρα 19:00-20:00
 • Τετάρτη 21:00-22:00
 • Κυριακή 11:00-12:00

Webinars Grammar B2 (καλό επίπεδο)

 • Δευτέρα 20:00-21:00
 • Πέμπτη 18:00-19:00
 • Παρασκευή 10:00-11:00
 • Σάββατο 16:00-17:00

Webinars Vocabulary B2 (καλό επίπεδο)

 • Δευτέρα 21:00-22:00
 • Πέμπτη 19:00-20:00
 • Παρασκευή 11:00-12:00
 • Σάββατο 17:00-18:00

Πήρε το Lower με την πρώτη

Μεγάλη ικανοποίηση και επιτυχία για το Lower !
Ευχαριστώ για την ευκαιρία, που έχει σίγουρο αποτέλεσμα

Σεπτέμβριος 2021

placement test online 2021
+Ποια η διαφορά σε 3 ή 4 μήνες πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα διαρκεί κανονικά 4 μήνες, με επαναλήψεις και διδασκαλία σε γραμματική και λεξιλόγιο αρχικά, και μετά την προετοιμασία για την εξέταση. Για όποιον όμως έχει χρόνο και επιθυμεί να κερδίσει 1 μήνα παρακολούθησης, μπορεί να κάνει το πρόγραμμα σε 3 μήνες με 6 ώρες την εβδομάδα.

+Πως γίνεται το μάθημα με καθηγητή;
Το κάθε μάθημα διαρκεί 2 ώρες. Γίνεται παρουσίαση με θεωρία και παραδείγματα. Μετά ακολουθεί εξάσκηση των σπουδαστών σε ασκήσεις με χρόνο για την καλύτερη εμπέδωση της θεωρίας. Ο καθηγητής καθοδηγεί, διορθώνει, εξετάζει κατά την διάρκεια των ασκήσεων. Λύνονται απορίες και γίνεται καλύτερη εμπέδωση της ύλης. Αναλύονται οι τεχνικές και όλες οι στρατηγικές εξέτασης, για όλα τα μέρη της εξέτασης. Δίνονται συμβουλές για τις παγίδες σε κάθε εξέταση και τι πρέπει να προσέχει ο υποψήφιος.
+Τα Webinar που βοηθάνε;
Τα webinars σας γλιτώνουν την μελέτη σας σε γραμματική και λεξιλόγιο (από την εμπεριά μας με σπουδαστές, 2 ώρες webinar την εβδομάδα σας γλιτώνουν από 6-7 ώρες μελέτης προσωπικής). Είναι ΔΙΑΛΕΞΗ από καθηγητή, σε πραγματικό χρόνο, και βοηθάει να καταλάβετε καλύτερα την ύλη. Ο καθηγητής κάνει στοχευμένες παρουσιάσεις, με προβλήματα, με ερωτήσεις που τις απαντά στην διάρκεια του webinar, δίνει χρόνο για μικρή μελέτη, και μετά τις απαντήσεις.

Εκτός από γραμματική και λεξιλόγιο, υπάρχουν και τα webinars Lower, με επανάληψη της εβδομαδιαίας ύλης αλλά και προηγούμενης. Για επανάληψη, εμπέδωση και γρήγορη μελέτη.

Μπορείτε να το ανοίξετε και απλά να παρακολουθείτε, να κάνετε και ασκήσεις παράλληλα, και μελετάτε “παθητικά” τα Αγγλικά.

Τα webinars μπορείτε να τα ξεκινήστε πριν τα κανονικά μαθήματα για φρεσκάρισμα, και επανάληψη της γλώσσας.

Το υλικό και τα μαθήματα είναι όλα διαθέσιμα στην βιβλιοθήκη του κέντρου, με σύντομες παρουσιάσεις για αναφορά και όλες τις απαντήσεις (για να τα βλέπετε όποτε θέλετε μόνοι σας.

+Αναπλήρωση μαθήματος
Το κάθε μάθημα ειναι αυτόνομο, με αυτοτελή θέματα.

Η αυτονομία βοηθάει να αναπληρώσετε κάποιο μάθημα ένα το χάσετε.

Τέλος, μπορείτε να σταματήσετε για 1 εβδομάδα, χωρίς να χάσετε την σειρά στα μαθήματα, αφού το αναπληρώνετε αργότερα, ή παρακολουθείτε το αντίστοιχo webinar.

+Μπορώ να αλλάξω μέρα και ώρα;
Η αυτονομία στα μαθήματα προσφέρει την δυνατότητα αλλαγής μέρας και ώρας.

Το ίδιο μάθημα γίνεται αρκετές φορές την εβδομάδα, καθημερινές ή Σάββατο και Κυριακή, και αλλάζετε μέρα και ώρα οπως σας βολεύει (πρωί, απόγευμα ή βράδι) χωρίς να χάσετε τίποτα από τα μαθήματα. Γίνεται από εφαρμογή, εύκολα και μέχρι και 48 ώρες πριν το μάθημα.

+Μπορώ να δώσω για Advanced?
Μπορείτε να δοκιμάσετε τα live webinars με εξετάσεις, τα οποία ειναι δωρεάν στο πακέτο σας. Δείτε το σκορ και εάν νιώθετε σίγουροι μπορείτε να δώσετε εξετάσεις μόνοι σας. Δεν θα χρειαστείτε μαθήματα. Επίσης, η εξέταση είναι ίδια με τα ίδια θέματα (την ίδια μέρα που θα δώσετε για το LOWER) και ανάλογα με το σκορ που θα πιάσετε, θα πετύχετε είτε το LOWER, είτε το ADVANCED. Αρκετοί σπουδαστές του κέντρου πετυχαίνουν στο πρόγραμμα 4 μηνών το ADVANCED με την πρώτη (οι 5/10).
+Πως είναι τα 2 μέρη του προγράμματος;
Το Α’ μέρος διαρκεί 2 με 3 μήνες και θα μάθετε την γλώσσα για το Lower (grammar-vocabulary-listening-reading). Σε αυτό το μέρος ο σπουδαστής πρέπει να καλύψει κενά, να κάνει επανάληψη και να μάθει την γλώσσα που θα χρειάστεί στο LOWER. Χωρίς τεστ σε αυτό το στάδιο. Κατά την διάρκεια και στο τέλος γίνονται τεστ προόδου.

Το Β’ μέρος διαρκεί 1 μήνα και είναι η τελική τάξη και ευθεία πριν τις εξετάσεις. Συνεχίζει με μαθήματα γλώσσας, αλλά ο σπουδαστής ξεκινάει και τα τεστ (κάθε εβδομάδα).

Μπορείτε να τα κάνετε χωρίς διακοπή, ή με διακοπή ανάμεσα στα 2 μέρη.

+Πως θα ξέρω ότι είμαι έτοιμος να δώσω;

 • 14 συνολικά τεστ (πριν-κατά την διάρκεια σπουδών-μετά το τέλος των μαθημάτων και πριν δώσετε εξετάσεις)
 • Αξιολόγηση κάθε εβδομάδα στην τάξη από καθηγητές
 • Αξιολόγηση κάθε εβδομάδα με τεστ στο σπίτι
 • Πρόοδος μηνιαία από καθηγητές
 • Συναντήσεις μηνιαίες για καθοδήγηση
 • Εβδομαδιαία email για βοήθεια στην μελέτη
 • Εβδομαδιαίο διόρθωμα σε εργασίες από τον προσωπικό σας tutor
 • Mock Exams πριν την τελική σας εξέταση

+Εάν δεν είμαι έτοιμος, μπορώ να δώσω αργότερα;
Βεβαίως, θα το δούμε από τα τεστ και την πρόοδο. Γίνεται παράταση για 2 μήνες δωρεάν.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Πρελορέντζου Μαρία-Γαρυφαλιά

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Πάρα πολύ ευχαριστημένη! Μέσα σε 2 μήνες κατάφερα να πάρω το ECPE !
  Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!
  Σας ευχαριστώ πολύ!

  Απρίλιος 2022

  Αργύρη Θεοδώρα

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τον εξεταζόμενο.
  Οργανωμένα προγράμματα.
  Σίγουρη επιτυχία!
  Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και η επιτυχία ήρθε με την πρώτη προσπάθεια.

  Μάρτιος 2022

  Βασιλείου Στέφανος & Βαρελη Λαμπρινή

  Πήραν το Proficiency με την πρώτη

  Άψογη εξυπηρέτηση, πολύ καλοί οι καθηγητές και καλή οργάνωση! Σε 2 μήνες όντως το πήρα, ευχαριστώ !

  Επιτυχία σε 2 μήνες. Πραγματικά αξίζει. Οι καθηγήτριες εξαιρετικές και όλο το προσωπικό ευγενικό και εξυπηρετικό.

  Μάρτιος 2022

  Τσατσαλίδη Κωνσταντίνα

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Μονο με 2 μηνες μαθημάτων και η επιτυχία ήταν δεδομένη στο mlc!!🥳

  Φεβρουάριος 2022

  Κανάκη Ευαγγελία

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Ποιος να το πίστευε ότι σε δυο μήνες θα είχα το Proficiency στα χέρια μου ! Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του MLC Athens 🥳🥳👏👏

  Φεβρουάριος 2022

  Μπατάλας Μάριος

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  όλα τέλεια το πήρα σε 2 μήνες! άψογη εξυπηρέτηση

  Ιάνουαριος 2022

  Τζοβάρα Μαριάννα

  Πήρε το Proficiency με την πρώτη

  Ναι, σε δύο μήνες πήρα το C2, όπως μου είπαν από το mlc!!!
  Με την τέλεια οργάνωση των μαθημάτων τους και την άψογη εξυπηρέτηση του γραφείου τους είχαμε αυτό το αποτέλεσμα!
  Ευχαριστώ mlc Athens!!!
  Και… ποτέ δεν είναι !αργά να κυνηγάμε τους στόχους μας!!!!

  Ιάνουαριος 2022

  X